През 1996 г. завърших биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” със специалност биохимия и микробиология, специализация физиология на животните и човека. Регулацията на телесната маса е тема, която ангажира вниманието ми от 2005 година. В периода 30.01.2006 г. до 24.03.2006 г преминах обучение като слушател в “Основен курс по Хранене и диететика” на медицинска специалност “Хранене и диететика”  към Национален център за опазване на общественото здраве гр. София. От този период нататък усилията ми са насочени към популяризиране на националните  препоръки за здравословно хранене и  към изготвяне на комплексни  програми за контрол на теглото. От 2008 г. работя в екип с фитнес инструктор.

От 2011 г. съм лицензиран консултант по метода Евродиета. Това разшири интересите ми и насочи търсенията ми от чисто биологичните аспекти към изучаване на био-психо-поведенческите аспекти на храненето и физическата активност. През 2018г. завърших  магистърска програма по “Спортна психология” в НСА “В. Левски ” с дипломна работа на тема “”Система от въпросници за изследвания в областта на психологията на затлъстяването“. В началото на 2022г. защитих докторска дисертация на тема ? Био-психо-поведенчески профили и регулация на телесната маса”. От 2018г. съм „Асоцииран Сътрудник в Сферата на Хранителни Нарушения“ към IAEDP – Международна Асоциация за Професионалисти при Хранителни Разстройства. Научете поеве за нея, проекти и услуги на линка: Body Weight Coach