UNIKAL Online Institute / УНИКАЛ ОНЛАЙН ИНСТИТУТ

UNIKAL Online Institute представлява тройна структура създадена от д-р Елисавета Павлова (Научете повече за метаморфозите на УНИКАЛ  ТУК!).

Структурите в УНИКАЛ Онлайн  Институт са обединени от целите за информиране, превенция и обучение в сферата на хранителни нарушения, проблемно и емоционално хранене и предхождащите ги: неодобрение на собственото тяло, негативен образ на тялото и липса на  увереност в тялото,  негативна самооценка и ниска увереност по отношение на контрол на хранене, емоции, стрес, мисли, взаимоотношения и справяне в различните значими житейски сфери:

█   от една страна информиране и превенция с провеждането на онлайн  кампании, тематични инициативи, събития, проекти и други дейности с доброволци, сътрудници, стажанти и партньори организирани от Асоциация УНИКАЛ, като например провежданите през изминалите години няколко студентски и училищни практики, както и онлайн практики с курсисти на Института ни УНИКАЛ в сферата на превенция на хранителните нарушения, довели до сътрудничество с няколо стотин практиканти и до предоставяне на безплатно консултиращи и превентационно-образователни услуги на няколко стотин нуждаещи се от подкрепа засегнати и на техните близки.

█  от друга страна с вторична превенция  към Академия „Емоции и Хранене” от една  страна посредством Educational Affiliate за тяхното онлайн обучение и като международен клон на престижната Международна асоциация за  професионалисти по ХН iaedp™, а от друга страна псоредством  сертификационно обучение на 5 нива за специалист консултант по хранителни нарушения или нарушено хранене, уебинари и онлайн тренинги на лично заинтересовани, студенти и специалисти от ориентираните към здравето и благоденствието,  помагащите професии и от други професионални сфери, търсещи надграждане и/или промяна в професионалните си класификации.

  и от трета страна, с първична превенция посредством комбинация от практично обучение и подсъзнателно обучение. Практично обучение- с двата дистанционни курса: “Треньор по увереност” и “Изградете цялостна увереност”, посредством УНИКАЛ Модела създаден от д-р Елисавета Павлова за Цялостно Развитие, базиран на класическия 6 измерен WELLNESS модел, който е насочен към подобряване на самооценката и повишаване на увереността в 6-те аспекта: тяло, емоционален, умствен, духовен, професионален и социален. А подсъзнателно обучение, посредством сублиминални/подсъзнателно въздействащи аудиа с позитивни утвърждения, усилващи и ускоряващи резултатите на съзнателното учене.

Научете повече за трите отделни структури, по-долу:

УВЕРЕНОСТ Развитие чрез УНИКАЛ Моделът

Философията на UNIKAL Online Institute е уникално сливане от тази на Асоциация УНИКАЛ и от WELLNESS МОДЕЛЪТ в класическият му вид с 6 аспекта. 

УНИКАЛНИ УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ

НАТУРАЛНИ ТЯЛО, ДВИЖЕНИЕ И ХРАНЕНЕ – ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ / УМСТВЕНИ УМЕНИЯ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ

КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – СОЦИАЛЕН   АСПЕКТ

АВТЕНТИЧНА / ДЪЛБОКА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ – ДУХОВЕН АСПЕКТ

ЛИЧНОСТНА ЕМОЦИОНАЛНА СФЕРА – ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

Полученият краен резултат е нашият УНИКАЛ Модел създаден от д-р Елисавета Павлова, който отговаря изцяло на нашата интегрална философия съчетаваща уникално неразривната свързаност на 3-те основни аспекта: душа, ум, тяло в уникалната човешка същност, разпределени според УEЛНЕС модела в 6-те взаимно свързани измерения: духовен, интелектуален, социален, професионален, емоционален и физически.

ВАЖНО!
В синхрон с УЕЛНЕС философията, УНИКАЛ Моделът работи в посока балансиране на отделните 6 аспекта според индивидуалните нужди . Начинът за постигането му е улеснен посредством създадените от д-р Елисавета Павлова сублиминални аудио албуми за подсъзнателно само-учене със сублиминални записи на позитивни утвърждения. Като успоредно с посъзнателното препрограмиране е задължителна и едновременната съзнателната работа в желаната посока за промяна с Онлайн Обучение “Изградете Цялостна Увереност”

За да разгледате всички подсъзнателни/сублиминални mp3 аудио албуми в 9-те категории, кликнете върху линковете под всеки от 6-те аспекта по-долу:


ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ
Категория: увереност и самочувствие
Категория: финанси и професионален успех

ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ
Категория: проблеми с хранене и тяло
Категория: релаксация и сън

СОЦИАЛЕН АСПЕКТ
Категория: взаимоотношения
Категория: социални умения

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ
Категория: ум и интелектуално развитие   

ДУХОВЕН АСПЕКТ
Категория: духовно и личностно развитие

ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ
Категория: емоции и чувства

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  УНИКАЛ МОДЕЛА
БАЗИРАН НА ФИЛОСОФИЯТА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ

СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. За всеки от 6-те аспекта на УНИКАЛ Модела, оценете до каква степен сте доволни от настоящето състояние в съответната сфера от 1 до 10, където 1 е изключително недоволен, а 10 изключително доволен и запишете отговорите си.

2. Разгледайте резултатите си и отбележете, кои са аспектите с  най-ниски резултати или тези с оценка под 5.

3. Направете избор с кой аспект сте готови на започнете първо измежду възможните опции с най-ниски резултати.

4. Кликнете върху линка-самото заглавие на съответният аспект измежду 6-те посочени.

5. Изберете заглавие за сублиминални утвърждения (СУ) което отговаря на-близо на проблема или желанието ви за промяна.
*Можете да изберете Надраждане с 66% Отстъпка или пакет по избор от 6 MP3 СА с 30% Отстъпка от всяка категория измежду посочените варианти ТУК!

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАКРАТКО ПОДСЪЗНАТЕЛНИТЕ АУДИО АЛБУМИ

1. Направете поръчката си според предпочитанията си.
2. Получете аудиотата си със СУ в MP3 формат  и започнете да ги слушате според получените на имейла ви инструкции. *Запознайте се детайлно и със секцията Често Задавани Въпроси от сайта ни.
3. Продължавайте за използвате стъпките от 3 до 7 и за останалите аспекти от УНИКАЛ Модела, които се нуждаят от подобряване. И  не само за  да растете и да се усъвършенствате мисловно, емоционално и поведенчески, но и за да реализирате потенциала и целите си и постигнете  по-балансиран живот и повече хармония.
4. Потърсете професионална помощ, защото ако страдате от дълготрайни психологични, емоционални или нарушаващи функционирането ви проблеми, ще се нуждаете от психолог, консултант или терапевт, който стъпка по стъпка да ви учи, насочва и подкрепя да  постигнете желаните промени във 6-те аспекта на УНИКАЛ Модела.

Изпратете ни запитване