You are currently viewing ДИАГНОСТИКА НА ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО„НИЕ ПРОСТО ЗНАЕМ, ЧЕ НЕЩО НЕ Е НАРЕД.“

Често майката или бащата са първите, които подозират, че детето им има хранително разстройство. Понякога първото подозрение за хранително разстройство идва от лекар, учител, треньор или приятел. Важно е да приемете всички подозрения сериозно и незабавно да отидете на преглед от квалифициран специалист.
Хранителните разстройства са сериозни психични разстройства и трябва да бъдат лекувани веднага след диагностицирането. Колкото по-дълго човек чака за лечение, толкова по-задълбочено може да стане хранителното разстройство и толкова по-трудно може да бъде възстановяването. Ако се подозира хранително разстройство, важно е възможно най-скоро да се потърси лечение, основано на доказателства.
Хранителните разстройства са биологични мозъчни нарушения с генетичен компонент. Важно е родителите да знаят, че хранителните разстройства не са избор, те са заболяване.
Добрата новина е, че хранителните разстройства са лечими заболявания и родителите могат да играят ключова роля в подпомагането на детето си да постигне пълно възстановяване.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СИМПТОМИ

Хранителните разстройства са много хитри и обичат да живеят в тайна; следователно на родителите понякога им отнема известно време, за да разпознаят симптомите или да разберат какво виждат.
За съжаление, няма кръвни тестове или прости диагностични инструменти за идентифициране на хранително разстройство. Допълнително усложнявайки въпроса, симптомите и признаците на хранително разстройство рядко са ясно изразени в ранните етапи и се различават при деца и възрастни, мъже и жени, а ходът на заболяването при всеки човек ще бъде уникален.
Feed Your Instinct е онлайн интерактивен инструмент, който може да се използва от родители на деца и младежи, за да създадат документ, който да занесат на доставчик на здравни услуги. Разработен е от Центъра за върхови постижения в хранителните разстройства (CEED) в Австралия, но може да се използва в цял свят.

ЗА ПОВЕЧЕ ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ
РАЗСТРОЙСТВА, ТОВА СА 2 ПОЛЕЗНИ РЕСУРСА:

– Международна статистическа класификация на болестите (IDC10), раздел V F50, публикувана от Световната здравна асоциация
– DSM V-схема на хранителните разстройства с описания
– „В ЗАЕШКАТА ДУПКА“, СЕМЕЙНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИМИРЯВАНЕ С ДИАГНОЗАТА НА ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО
Ако имате притеснения, следвайте инстинктите си и получете съвет от специалист по хранителни разстройства – не общопрактикуващ лекар (който може да не е преминал скорошно обучение по хранителни разстройства). Специалистите по хранителни разстройства трябва да бъдат наскоро обучени и да участват в текущо обучение в тази област.
Повечето специалисти са активни членове на: Академията за хранителни разстройства и/или
Международната асоциация на специалистите по хранителни разстройства* *IAEDP също предлага сертифициране за клиницисти:
– Сертифициран специалист по хранителни разстройства (CEDS)
– Регистриран диетолог (CEDRD)
– Регистрирана медицинска сестра (CEDRN)
– Терапевт по творчески изкуства (CAT)

Оригинална статия: https://www.feast-ed.org/diagnosis-of-an-eating-disorder/

ДИАГНОСТИКА НА ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО„НИЕ ПРОСТО ЗНАЕМ, ЧЕ НЕЩО НЕ Е НАРЕД.“