You are currently viewing Ефектите на негативния образ на тялото върху психичното здраве

Хора с негативен образ за тялото си развиват психични проблеми, асоциирани с ниско самочувствие. Образът на тялото е базиран повече върху разбирането на човека за своя външен вид, независимо от това как изглежда. 

Признаците за човек с негативен образ за тялото си включват:

• притеснения от тегло, размер и форма

• негативни мисли

• нездравословна загуба на тегло

• негативни физически сравнения

• лоша хигиена

Хората, които показват тези признаци, се фокусират повече върху това как изглеждат, отколкото върху своето психично и емоционално здраве. Вместо да виждат себе си като цял човек, което включва личност, характер и потенциал, те вярват, че външният им вид ограничава тяхната себестойност и качества. 

Сравнявайки себе си неблагоприятно с останалите, те създават нереалистични очаквания и стандарти за красота, които не мислят, че покриват. В някои случаи те могат да спрат да се грижат за своята външност до точката, в която тяхната чистота и лична хигиена страдат. 

Според психолози негативната психика и емоционалното състояние, създадени от негативния образ за тялото, могат да повлияят на психичното здраве. 

Психични здравословни проблеми, свързани с негативния образ на тялото, включват:

• притеснение и срам

• безпокойство

• депресия

• хранителни разстройства

Притеснение и срам

Хората с лоша представа за тялото си се безпокоят от това как изглеждат. Те могат да прекарат изключително много време, разглеждайки външния си вид или да отказват да погледнат себе си в огледалото, защото не харесват това, което виждат. И двете поведения сигнализират за повишено ниво на притеснение, асоциирано със срам. 

Срамът се определя като чувство на унижение или нещастие. Негативният образ на тялото води до чувство на срам от нашия външен вид, което надскача позитивните черти на личността и характера. 

Независимо как един човек изглежда, лошата представа за тялото му може да го притесни и да го накара да се почувства засрамен от външния си вид. Докато срамът може да бъде поучителен, срамът, почувстван от някого с негативен образ на тялото, пречи на възможността му да подобри личностното си развитие. 

Безпокойство

Безпокойството се свързва с негативния образ на тялото, когато мисълта за външния вид създава чувство за притеснение. Вместо да виждат себе си като цялостен човек, хората с лоша представа за тялото често приравняват външния си вид с качествата си. Защото не харесват как изглеждат, те също вярват, че са неспособни или незаслужили близост, доброта или успех. 

Безпокойството заради негативния образ на тялото може да доведе до самоизолация от останалите, защото човек не чувства, че е достоен да бъде сред хора. Лошата представа за тялото може да ограничи възможностите за развитие и успех на човек, задържайки го от позитивни социални ситуации и отричайки позитивна подкрепа. Тревожността, свързана с представата за тялото ни, може да доведе до самонараняване под формата на нездравословни диети и екстремни тренировки. 

Депресия

Депресията е тясно свързана с тревожността. Когато човек се тревожи за мястото си в света, той развива негативна нагласа. Тревожните хора често чувстват, че светът е срещу тях, а те не могат да успеят и нямат надежда за себе си. Депресията обзема техните мисли и перспектива. Депресията не само може да държи хората далеч от това да постигнат нещо в живота, но също води и до злоупотреба с наркотични вещества и самоубийство. 

Хранителни разстройства 

Лошата представа за тялото е огромен рисков фактор за много хранителни разстройства. Лекари също са открили, че негативният образ на тялото често затруднява възстановяването от хранителни разстройства като анорексия и булимия. Въпреки че учените вярват, че генетични и биологични фактори са сред причинителите на хранителни разстройства, е открито, че негативният образ на тялото играе важна роля за всички случаи. 

Ефектите от лошата представа за тялото върху самочувствието могат да накарат  хората да подобрят външния си вид по нездравословни начини, включително развивайки хранителни разстройства.

Последиците върху психичното здраве на хората, които имат негативен образ на тялото си, могат да създадат сериозни проблеми със самочувствието. Негативният образ на тялото може да доведе до притеснение и срам, безпокойство, депресия и хранителни разстройства. 

Ефектите на негативния образ на тялото върху психичното здраве