You are currently viewing ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ РАБОТИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА?

Ако вие или някой, когото обичате, търси помощ за хранително разстройство, може да се почувствате несигурни да определите откъде да започнете. Предвид сложността на хранителните разстройства е важно да се търси терапевт, специализиран в лечението на тези нарушения.  

Специалистите по лечение на разстройства на храненето, като лицензирани терапевти и психолози, ще имат опит в справянето с проблемите, които стоят зад хранителните разстройства. Те ще имат специално образование в тази област, ще имат предварителни познания и разбиране по отношение на терапията и екипа.

Друга причина, поради която е полезно да се търси специалист, е, че специалистите в тази област се подготвят по най-новите техники за лечение и имат по-пълни и задълбочени познания за подходите, необходими за иницииране на процеса на възстановяване. Когато търсите специалист по лечение, важно е да имате предвид, че трябва да се чувствате комфортно с терапевта, когото избирате.

Видове специалисти по хранене

Психолози: Тези специалисти улесняват лечебните сесии и могат да практикуват различни форми на психотерапия, като когнитивнo-поведенческа терапия, диалектико-поведенческа терапия, семейна терапия и др. Психологът като терапевт на разстройство на храненето може също да третира и съпътстващи заболявания в сесиите.

Диетолози: Тези специалисти работят за рехабилитацията на храненето чрез създаването и поддържането на балансиран хранителен план. Регистриран диетолог също ще наблюдава медицинската страна на храненето за деца, подрастващи, спортисти, мъже и жени, които се възстановяват от хранителни разстройства.

Психиатри: Тези здравни специалисти предписват лекарства и управляват лекарствената терапия, ако е необходима.

Лекари: те могат да се специализират в лечението на хранителни разстройства: Те контролират всички медицински усложнения, които могат да са резултат от хранителното разстройство, като сърдечни състояния, електролитни дисбаланси и т.н.

Намирането на специалист по хранителните разстройства ще бъде неразделна част от вашето възстановяване. Има няколко аспекта, които можете да имате предвид, когато търсите професионалисти за вашето лечение.

Следните са ключови компоненти, които трябва да потърсите в специалист по хранене или въпроси, които да зададете при търсене:

  • Дали консултантът по хранене или терапевтът третира предимно пациенти с хранителни разстройства?
  • Какъв е опитът с хранителните разстройства?
  • Съществуват ли едновременно срещани различни хранителни разстройства и извършва ли се едновременно лечение, ако е необходимо?
  • Дали специалистът по хранителните разстройства е член на видни организации за разстройство на храненето като Международната асоциация на специалистите по хранителни разстройства или други?
  • Какъв е подходът, използван в терапията?
  • Дали специалистът вече работи с екип от други специалисти: психолози, психиатри, лекари или диетолози?
  • Дали специалистът ще предложи дългосрочен план за лечение, който да ви помогне да се чувствате добре и да се възстановите?

Изследванията показват, че най-ефективният начин за лечение на нарушения на храненето е чрез добре подбран екип от здравни специалисти, които се специализират в хранителни разстройства.

Тъй като хранителните разстройства са многофункционални и включват разнообразни медицински усложнения и психологически проблеми, е от решаващо значение да има екип от професионалисти, които да могат да се справят с всеки от тези проблеми. Работата заедно за интегриране на лечението в различните дисциплини дава най-добри резултати за възстановяване на разстройствата при хранене.

Тези специалисти, които са запознати с процеса на лечение, могат да оценят индивидуалните ви нужди. Всеки специалист ще си сътрудничи в работата по индивидуалния за вас план на лечение и дългосрочния план за възстановяване от хранителното разстройство.

Aкo сте родител или близък (любим, приятел) на застрашено или болно лице от хранително нарушение (ХН) или ако сте психолог, психотерапевт, социален работник, медицински/здравен специалист или учител/обучител, работещ или контактуващ с родители, Ви предлагамеда се запишете за Безплатна линия за подкрепа на засегнати от нарушено хранене и близките им към Асоциация УНИКАЛТУК

Сублиминалните аудио албуми с утвърждения ни помагат за няколко минути дневно, без да отнемат време – бързо, лесно и ефективно да допринесат за трайни промени в мисленето, емоциите, поведението и в навиците във всичките шест аспекта на УНИКАЛ Модела ни – духовен, интелектуален, социален, професионален, емоционален и физически аспекти.

  Имате ли нужда от допълнителна подсъзнателна подкрепа в посока на интегриране или разширяване на комуникацията в семейството или със засегнат от хранително нарушение, помощ да чувствате увереност в решенията си? 

Научете как с нашите аудиопомощници за здраве в Категория: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ РАБОТИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА?