You are currently viewing ЗАЩО ТЕРАПИЯТА Е ТОЛКОВА ВАЖНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНОТО РАЗСТРОЙСТВО?

Тази информативна статия предлага широк поглед върху възможностите за лечение на хранителните разстройства и обяснява защо терапията е една неразделна част от процеса на възстановяване.

Най-ефективните, подкрепени от изследвания, възможности за лечение на хранителни нарушения се предлагат в специализираните заведения за лечение на хранителни разстройства. В зависимост от състоянието на индивида и специфичното му заболяване са възможни различни планове за лечение, но „независимо от специфичното разстройство, пред което човек е изправен, терапията се счита за основен вариант на лечение от огромното мнозинство специалисти по хранителни разстройства”.

За тези, които обмислят възможности за лечение, е важно да разберат основите на лечението на хранителни разстройства, включително консултиране, което включва изграждане на екип от терапевт, диетолог, лекар и психиатър. След като пациентите и техните близки са запознати с важността на терапията и комплексните допълващи лечения, те могат по-добре да оценят стойността на лечението при тези надеждни подходи срещу разстройството на храненето.

Първо, важно е да разберем, че „има много начини, по които могат да се нарушат отношенията между хората и храната, като се започне от яденето на много малко храна до яденето на твърде много храна или използването на храната като средство за справяне с негативните мисли и емоции“.

Освен това хранителните разстройства имат различни причини – обикновено „многобройни компоненти, които влияят и поддържат хранителното разстройство”. Три от основните включват влиянието на медиите, натиска на връстниците и травмите.

След като разберете „колко разнообразни могат да бъдат видовете и симптомите на хранителните разстройства и многобройните допринасящи фактори за тези разстройства, става ясно колко сложни са те всъщност” и как е необходимо да се потърси помощ от квалифицирани, образовани професионалисти.И това ни води до тази терапия, която е в основата на всяка добра програма за лечение на хранителни разстройства.

Ето пет причини, поради които:

Терапевтите слушат индивида. Терапевтите „активно изслушват всеки пациент и идентифицират откъде идва проблемът; само тогава може лечението да бъде ефективно и протоколът да се проектира и да бъде приложен”.

Терапията се настройва, за да достигне желаната цел. „Във всяка сесия терапевтът и пациентът работят заедно, за да се определи проблемът, да се идентифицира решението и да се разработи план за постигане на посоченото решение. “Във всяка следваща сесия те преглеждат назад и преценяват какво работи и какво не. По този начин терапията е „продължаващ процес на планиране, действие и корекция”.

Добрият терапевт придружава в дългия път. „Част от причината хората диагностицирани с хранителни разстройства  толкова рядко да могат да се възстановят напълно сами са, че многократните усилия отнемат твърде много енергия за един човек.” Терапевтът осигурява подкрепа на пациента, която трябва да продължи колкото време е нужно.

Груповата терапия съчетава уменията на терапевта с общуването в групата. Като цяло хората в група могат да постигнат повече, отколкото сам човек. Груповата терапия се основава на колективната динамика, за да се помогне за възстановяването. „Групата работи заедно, под ръководството на квалифициран терапевт, участниците споделят своя опит и успехи и заедно се търси решение на това, което може да бъде непреодолим проблем, пред който се изправяме сами.“

Терапията предлага възможност да се говори честно. Много хора са изненадани от това колко полезно може да бъде да се говори с терапевт. „Терапевтите са обучени да нямат очакване как трябва да се държи пациентът или какво трябва или не трябва да каже той”. Така “пациентът може да говори свободно и терапевтът ще води разговора към продуктивен финал”.

Терапията е основна част от възстановяването на хранителните разстройства, независимо дали пациентът е подложен на резидентно или дневно лечение; средствата и цялото лечение  на всички хранителни разстройства включват терапия в процеса на лечение.

ЗАЩО ТЕРАПИЯТА Е ТОЛКОВА ВАЖНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНОТО РАЗСТРОЙСТВО?