Аудио помощниците за здраве и успех са сублиминални Mp3 аудио албуми, които са изработени със професионална програма от специалист  с над 10 год. опит, д-р по психология Елисавета Павлова.  За целта се  използват  положителните утвърждения, които помагат на слушащите ги, да преодолеят подсъзнателните пречки и съмнения към  своите цели и мечти-за няколко (минимум 2 ) седмици слушане.

Виждате ли, освен лимитиращите убеждения от детството ни, това, което казваме на себе си, засяга какво и как мислим и чувстваме за себе си.

Рано или късно такова негативно себе говорене се промъква в подсъзнателния ни ум и формира нашите убеждения.

След това, докато привличаме все повече и повече ситуации, които доказват верността на такива мисли, ние сами възпрепятстваме себе си от привличане на нещата, които  заслужаваме.

Ето тук се появяват положителните утвърждения включени в нашите сублиминални албуми,  които успяват директно да пре-програмират подсъзнателните ни убеждения.

Те служат за неутрализиране на негативната вътрешна бъркотия и в дългосрочен план заменят ограничаващите мисли с такива за възможности, а не препятствия.

Tова правят за вас нашите подсъзнателните аудио албуми- бързо, лесно и ефективно.

КАКВО СА АУДИО ПОМОЩНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕ И УСПЕХ