1. Накратко при този първи вариант, можете да представяте индивидуално на ваши клиенти, близки, приятели и колеги нашите дигитални продукти и да получавате в брой заплащане за съответната поръчка, от която предарително задържате 30% комисонна или тази посочена за съответния дигиателн продукт, като служейки си с изпратени от нас кодове за партньорски отстъпки, правите след това поръчките на сайта ни.

2. Накратко при този втори вариант, можете да представяте дигиталните ни продукти в групов формат- било то след информативна сесия или след безплатен или платен семинар, ползвайки материалите от онлайн тренингите за партньори. По този начин, получавате в брой заплащане за съответната поръчка, от която предарително задържате комисионната посочена за съответния дигитален продукт и служейки си с изпратени от нас кодове за партньорски отстъпки, правите поръчките на сайта ни.