Високото самочувствие привлича много внимание в нашето общество днес и част от това внимание всъщност е отрицателно. За някои хора идеята да имаш силна, положителна преценка за себе си е свързана с нарцисизма, който също получава голямо внимание в нашите медии днес.

Макар че е вярно, че нарцисистите често (но не винаги) имат много високо мнение за себе си, не е вярно, че всеки с високо самочувствие е нарцисист или че нарцисизмът има само тази черта. Нека да разгледаме малко по-отблизо нарцисизма, за да видим как той се различава от здравословното високо самочувствие, така че да можем да разсеем всички митове, които все още остават.

Какво представлява нарцисизмът?

Има разлика между това да си нарцистичен и да имаш нарцистично разстройство на личността, което е психично състояние. В по-голямата част от тази статия ние се позоваваме на общата черта на личността, но ще обсъдим също и как това може да се превърне в психично състояние.

Нарцисизъм е, когато се интересувате или се възхищавате прекалено много от себе си, независимо дали става въпрос за вашата личност, външен вид или и за двете. Някои думи, използвани за описване на нарцистични тенденции, са – обсебване от себе си, надутост и егоизъм. За повечето хора с тази нагласа има и съпътстващи видове поведение, които отразяват тези вярвания, включително себелюбие, липса на съпричастност и нужда от възхищението на околните.

За да бъде нарцисизмът класифициран като пълно разстройство на личността, поведението обикновено се характеризира като по-екстремно и пречи на способността на човека да води здравословен живот и да има продуктивни отношения с другите.

Нарцисизъм и добро самочувствие

Често срещано заблуждение е, че всички нарцисисти имат високо самочувствие. В много случаи е точно обратното. Липсата на самоуважение може да накара някои да търсят одобрение от другите и да мислят само за себе си, за да компенсират липсата на самоувереност. А тези с високо самочувствие от своя страна могат да не са нарцистични, защото тяхната оценка на собствената им висока стойност се основава на здравословни, продуктивни възгледи за техните способности и ценност.

Докато хората с високо самочувствие често се чувстват уверени в собствените си способности, нарцисистите отиват още една крачка напред и се чувстват превъзхождащи другите със своите таланти. Когато се чувствате превъзхождащи, това означава, че винаги се сравнявате с другите, което също може да ви накара да съборите всеки, който застрашава статута ви на „най-добрия“ в нещо. Хората  с високо самочувствие нямат нужда да се сравняват, тъй като са уверени в собствените си възможности.

Това разграничение между високото самочувствие и нарцисизма е важно. В повечето случаи доброто самочувствие се основава на постиженията, които сме направили, уменията, които сме усвоили, и ценностите, към които се придържаме. А нарцисизмът се основава на страха. Страхът да не ни възприемат като слаби или провалени води до този начин на мислене, както и на нездравословното съсредоточаване върху себе си и нуждата другите да ни възприемат като най-добрите. Повечето нарцисисти са в основата си несигурни и се чувстват неадекватни, което е обратното на доброто високо самочувствие.

Тези, които са нарцисисти, често са завистливи или враждебно настроени към съперници, докато тези с високо самочувствие най-често проявяват състрадание и сътрудничество с другите. Те могат да се разглеждат като два края на спектъра, вариращи от доминиране (нарцисизъм) до равенство (добро самочувствие).

Заключителни мисли

Познаването на разликата между тези две конструкции е от ключово значение за разбирането защо високото самочувствие е от съществено значение и не е пряко свързано с превръщането в нарцисист. Желанието да поработите върху самочувствието си е похвална цел и не бива да се възпира от страховете да се превърнете в надуто чудовище.

Тъй като тези две идеи са два много различни начина за мислене за себе си, не е проблем да се съсредоточите върху вашето добро самочувствие, без да се притеснявате, че това автоматично ви превръща в някой с нарцистични тенденции.

Не бъркайте нарцисизма с високото самочувствие