Онлайн Практика в сферата на хранителни нарушения

Подходяща за бивши, настоящи и бъдещи курсисти

на УНИКАЛ Онлайн Институт: https://unikalonlineinstitute.com/

Екипът на Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения (ХН) – Асоциация УНИКАЛ, като част от УНИКАЛ Онлайн Институт, в ролята си на ментори, ръководен от супервизиращият международно признат експерт в сферата на хранителни нарушения д-р Елисавета Павлова- психолог, лектор и координиращ обучител, основател на УНИКАЛ стартират онлайн практики за курсистите си от есента на 2022 г.

Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране, както и във виртуални методи на консултиране. Включени са практики за онлайн консултиране и виртуален чат за подкрепа на Линия за информиране и консултиране, както и обучение и практика – в ролеви формат и с реални индивиди, в ръководене на отворени групи за подкрепа със засегнати от хранителни нарушения. Освен това ще се подготвят онлайн презентации, видеа, събития и уъркшопи за превенция при нарушен контрол над храненето-ранно откриване и рефериране към подкрепа за засегнати от анорексия, булимия, хиперфагия или безконтролно преяждане, емоционално хранене и други нарушения.

Практиката така също предлага трупане на ценни познания и умения в работа с диагностични въпросници- обработка и анализи, обучение в превенция на хранителни нарушения (анорексия, булимия, хипефагия/ безконтролно преяждане и емоционално хранене и други форми на ХН) и участие в други дейности на УНИКАЛ.

Практикантите ще получат и допълнителни познания в сферата на здравословното интуитивно хранене, подобряване на образа на собственото тяло, повишаване на самооценката/самочувствието и увереността в различни сфери, медийна критичност  и участие и за в бъдеще във уникална общност за взаимно окуражаване LOVED BODIES .

Практикантите ще работят по различните дейности и задачи насочвани и подкрепяни от ментор и в група, под ръководството и супервизията на д-р Елисавета Павлова.

Продължителността на практиката е 3 месеца или около 240 академични часа.

Таксата за практика е 495 лв., като след приключването и се получава сертификат

За да се включите в практиката е нужно да сте бивш или настоящ курсист, който е/или е в процес на успешно преминаване през обучението си в Базово консултиране при ХН.

За записване моля, изпратете имейл с молбата си за кандидатстване на имейл: bia.unikal@gmail.com с Тема: Заявка за Практика, но ако се записвате в момента за Базовото обучение, напишете го в имейла и поискайте допълнително  и заявка за него.

Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛwww.bia-unikal.org