• Делта – 4 Hz или по-малко, дълбок сън без наличие на сънища, загуба на осъзнатост по отношение на тялото
  • Tета – 4-7 Hz, Сънища, дълбока медитация, REM сън
  • Алфа – 7-13 Hz, Релаксация (в будно състояние), налице преди заспиване и преди събуждане
  • Бета – 13-40 Hz, Мозъкът е активен, зает или тревожен поради мисли и активна концентрация, когниция, възбуда
  • Гама – 40 Hz или повече, Висока ментална активност, включително възприемане, решаване на проблеми, и осъзнатост