1. Всяко от 2-те направления за сертифициране се състои от по 5 нива, под формата на отделни онлайн обучения. 

Обучение/ ниво “Базово Консултиране при Хранителни Нарушения (ХН)” 

Обучение/ ниво  “Консултиране в Подхода Интуитивно Хранене”

Обучение/ ниво  “Практично консултиране при преяждащо/емоционално хранене”

– Обучение „Консултиране в мотивация, хранене, тяло и други важни ХН практики”

2. Международното обучение към IAEDP, предлагаме като ниво от 2-те ни сертификационни направления е с такса 275 Амер. долари, което в българска валута е около 400+ лева и в цената е включено 1 год. членство към Международната оргазнизация за професионалисти при хранителни нарушения, на която ние сме Международен Клон за България, с председател д-р Елисавета Павлова.

3. Продължителността на всяко обучение 1, 3, и 4 и 5 е между 1 и 3 месеца (в зависимост от ангажираността на курсиста), като 1-во обучение или Базовото можете да изкрате в бърз формат за 2 месеца или бавен за 4 месеца.

4. Продължителността на Международното обучение е в зависимост от това дали има събрана група курсисти за 5 или 10 седмици, поради груповият характер на провеждане на онлайн тестовете и финалния изпит.

5. Базово обучение за консултиране при хранителни нарушения е това което трябва да изкарате преди Международното или можете да ги запишете и да се обучавате успоредно, като ако запишете едновременно 2 Обучения, получавате отстъпката от 10% от другото обучение или 45 лв. отстъпка.

6. Разлика между I и I I Направление

I. НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ПРОБЛЕМИ С ХРАНЕНЕ, ПРЕЯЖДАНЕ И ТЯЛО

II. НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ- АНОРЕКСИЯ, БУЛИМИЯ И БЕЗКОНТРОЛНО ПРЕЯЖДАНЕ

Разликата между Направление 1 и 2 е във някои от изучаваните нива, като например за специалисти от помагащите професии, такива като нутриционисти, фитнес и спортни инструктори / треньори, консултанти, обучители и други сходни би било подходящо 1-во Направление. За професионалисти обучаващи се в направление II, такива като психолози, лекари, медицински и здравни кадри, психиатри, диетолози, терапевти и психологични консултанти.

7. За всяко отделно ниво, или обучение с отделно заглавие получавате отделен сертификат, а след като завършете всички нива от съответното направление получавате и допълнителен сертификат, който вече ви означава като Специалист за едно от двете направления: “Специалист при проблеми с хранене, преждане и тяло” или “Специалист при хранителни нарушения-анорексия, булимия и безконтролно преждане” 

8. Карл Роджърс – е застъпен във Базовото ниво- №1 или това е т. нар. Базово обучение за ХН консултиране

9. Всички материали са преведни на български език включително видео записите са със български субтитри.

10. Разлика между онлайн обучения и онлайн тренинги

Нивата за сертифициране или 5-те онлайн обученията са напълно отделни и информацията в тях не се повтаря, както между всяко от тях, така и относно онлайн тренингите, които са за Професионални Партньори. Всяко от обучителните нива/обученията ни и от онлайн тренингите ни е различно по съдържание от другите като обучителен материал.