1. Всяко от 2-те направления за сертифициране се състои от по 5 нива, които са под формата на отделни онлайн обучения. В момента предлаганите такива са 3 онлайн обучения, всяко от които е с такса от 450 лв.:

Обучение/ ниво “Базово Консултиране при Хранителни Нарушения (ХН)” 

Обучение/ ниво  “Консултиране в Подхода Интуитивно Хранене”

Обучение/ ниво  “Практично консултиране при преяждащо/емоционално хранене”

2. Международното обучение към IAEDP, предлагаме като ниво от 2-те ни сертификационни направления е с такса 275 Амер. долари, което в българска валута е около 400 лева и в цената е включено 1 год. членство към Международната оргазнизация за професионалисти при хранителни нарушения, на която ние сме Международен Клон за България, с председател д-р Елисавета Павлова.

3. Продължителността на всяко обучение 1,3, и 4-то е около 3 месеца приблизително, като 1-во обучение или Базовото можете да изкрате в бърз формат за 2 месеца или бавен за 4 месеца.

4. Продължителността на Международното обучение е в зависимост от това дали има събрана група курсисти за 5 или 10 седмици.

5. Базово обучение за консултиране при хранителни нарушения е това което трябва да изкарате преди Международното или можете да ги запишете и да се обучавате успоредно, като ако запишете едновременно 2 Обучения, получавате отстъпката от 10% от другото обучение или 45 лв. отстъпка.

6. Разлика между I и I I Направление

I. НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ПРОБЛЕМИ С ХРАНЕНЕ, ПРЕЯЖДАНЕ И ТЯЛО

II. НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ- АНОРЕКСИЯ, БУЛИМИЯ И БЕЗКОНТРОЛНО ПРЕЯЖДАНЕ

Разликата между Направление 1 и 2 е във някои от изучаваните нива, като например за специалисти от помагащите професии, такива като нутриционисти, фитнес и спортни инструктори / треньори, консултанти, обучители и други сходни би било подходящо 1-во Направление. За професионалисти обучаващи се в направление II, такива като психолози, лекари, медицински и здравни кадри, психиатри, диетолози, терапевти, психологични консултанти, социални работници, педагози и други сходни при мотивация е позволено да преминат освен в своето, но през допълнителните 2 нива и на другото направление и да получит и 2-та сертификата за Специалист.

7. Предлагани в момента оналйн нива или обучения

В момента предлагаме 4 нива или онлайн обучения, като 2 са в процес на подготовка все-още. Ето защо при готовност да се запишете и за 4-те в момента, получавате 270 лв. отстъпка от таксата за 3-те нива или вместо 1350 лв. заплащате такса от 1080 лв. Като отделно заплащате за Международното обучение- директно към IAEDP (Международната Организация за Професионалисти при Храннителни Нраушения), за което обучение предварително получавате около 50% отстъпка, като български курсисти единствено в сравнение с редовната такса предлагани за обучаващи се от други страни.

8. За всяко отделно ниво, или обучение с отделно заглавие получавате отделен сертификат, а след като завършете всички нива от съотвтетното направление получавате и допълнителен сертфикат, който вече ви означава като Специалист за 1 или 2 Направление, а ако изкарате съотвтетно и 6-те нива/обучения ще получите ссертификати и за 2-те направления т.е. „Специалист при проблеми с хранене, преждане и тяло“ и „Специалист при хранителни нарушения-анорексия, булимия и безконтролно преждане“ 

9. Карл Роджърс – е застъпен във Базовото ниво- №1 или това е т. нар. Базово обучение за ХН консултиране

10. Всички материали са преведни на български език включително със български субтитри са видео записите.

11. Разлика между онлайн обучения и онлайн тренинги

Нивата за сертифициране или 4-те онлайн обученията са напълно отделни и не се повтаря информацията, както между всяко от тях, така и относно онлайн тренингите, които за Професионални Партньори. Всяко от нивата/обученията ни и от онлайн тренингите ни е различно от другите като обучителен материал.