You are currently viewing Представата за вашето тялото: Наистина е изцяло до начина на мислене и възприятие

Какво мислите за себе си и за нагласата си, като се погледнете в огледалото? Представата за тялото ви се контролира от вашите мисли и възприятие за себе си.  Позитивната нагласа и реалистичното възприятие водят до позитивна представа за тялото ви. 

Негативното мислене и нереалистичните разбирания може да ви накарат да не харесвате себе, външния си вид и собственото си аз като човек. Учени са изследвали как мислите и разбиранията влияят на представата за тялото ни. 

Психолози са съгласни, че мислите и вижданията ни създават представата за тялото ни в зависимост от това дали имаме позитивна или негативна нагласа в тези области и как възприемаме себе си в тези ситуации:

• Благодарност

• Доброта

• Диета и упражнения

• Сравнения

• Възможности

Благодарност

Благодарността част от начина на мислене ли ви е? Хората с позитивна настройка са благодарни за това, което са и това, което имат. Докато се стремят да постигат нови цели, те никога не забравят за това, което са постигнали досега. Благодарността е да оценяваш всичко, което имаш и което си, и всичко, което имаш потенциала да направиш в живота си. 

Благодарността влияе на представата за тялото ни, защото как виждаме себе си зависи от това дали сте доволни с това кои сте и кои не сте. Независимо как другите възприемат вашите физически недостатъци, благодарността ви позволява да оцените всичко, което сте, не само това как изглеждате външно. Притежавайки благодарността в начина ви на мислене силно повлиява мнението ви за себе си. 

Доброта

Когато сте благодарни разбирате, че вие, заедно с другите хора, заслужавате доброта. Към кого сте добър не зависи от това как те изглеждат. Бивайки добър към себе си и околните оказва влияние върху представата за вашето тяло, защото вашето виждане за стойност не е базирано върху външния вид. 

Диета и упражнения

Ако виждането ви за диета и упражнения е единствено фокусирано върху това как да промените външния си вид, често ще имате негативна представа за тялото си. Щастливите хора възприемат диетата и упражненията като начин да останат здрави, независимо от техния външен вид. Вашето разбиране за диета и упражнения ви помага да изградите представата за вашето тяло. 

Тялото ви се нуждае от здравословна храна и редовни упражнения, за да се чувства и работи добре. Когато фокусирате своята рутинна диета и упражнения върху здравословния живот, вместо теглото ви, вие можете да се почувствате добре за себе си, независимо от формата на тялото или размера ви. Фокусирайки се върху диета и упражнения главно с целта да променим как изглеждаме, може да доведе до нездравословни състояния, като гладуване, склонност към преяждане и наранявания от екстремни тренировки. 

Сравнения

Сравнявайки себе си с нереалистични стандарти за красота влияе на виждането за тялото ви. Когато позволите рекламата и мнението на другите хора да оформя вашето виждане, е лесно да повярвате, че не сте и никога няма да достигате това ниво. Възприятието за красотата може да бъде помрачено от сравнения, които не са реалистични за вас. 

Много хора постигат велики неща в живота, независимо как изглеждат външно. Не е нужно да изглеждате по определен начин или да използвате определени продукти за красота, за да постигнете целите в живота си. Единствено трябва да сравнявате себе си с човека, когото сте били вчера със стремеж за личностно развитие, а не чрез промяна на вашия външен вид. 

Възможност

Вашето мислене определя дали виждате грешките и предизвикателствата в живота ви като възможности или като пречки. Хората с позитивна нагласа разбират, че животът е пълен с начини да научиш и израснеш като човек. Негативната нагласа може да превърне това, което може да в възможност, в пречка, която не можете да преодолеете. 

Виждането за тялото ви зависи от това как виждате възможностите, свързани с външния ви вид. Независимо как изглеждате, вие имате възможността да бъдете чист и спретнат, да носите дрехи, които ви карат да се чувствате добре, и да позволите на личността и качествата ви да проблеснат във всичко, което правите. Когато разберете, че възможностите не зависят от външния ви вид, вие позволявате си давате позитивна представа за тялото си, базирайки се на това кои сте. 

Представата за тялото е наистина изцяло базирана на вашето мислене и разбиране. Ако сравнявате себе си с нереалистични стандарти и вярвате, че диетата и упражненията са единствения начин да се почувствате добре, това може да доведе до негативна представа за тялото. Упражнявайки благодарност, доброта и виждайки възможностите в живота, ви помага да имате и да поддържате позитивна представа за вашето тяло. 

Представата за вашето тялото: Наистина е изцяло до начина на мислене и възприятие