За Д-р Елисавета Веселинова Павлова

 • Образование: Доктор  по психология към Медицински университет Варна
 • Друга специалност:  Магистър ”Психологично Консултиране”, Бакалавър завършен в Канада -в Concordia university: 2 Специалности: Psychology & Human Relations
 • Избрана за Председател на Международният Клон в България на  Международната Организация: iaedp™ International Аssociation for Eating Disorders Professionals в лицето на Първа Българска Органзацоия за Хранителни Нарушения- Асоциация УНИКАЛ, която е обозначена допълнително и като  Designated Educational Affiliate in Bulgaria
 • Други квалификации: 
  • Първата и единствена, живееща в България- CEDS- Certified Eating Disorders Specialist in Mental Health към Международната Организация за Специалисти в сферата на Хранителни Нарушения : IAEDP- International Аssociation for Eating Disorders Professionals, към която членува от 2013 год.
 • Специализация: Първата и единствена живееща в България- Сертифициран Професионален Kонсултант в Подхода “Интуитивно Хранене” и член на Американската Международна Организация за Intuitive Eating Professionals 
 • Обучена в мануализирана психо-обучителна и подкрепяща терапия и практикувала индивидуално и групово консултиране на болни от хранителни разстройства в Канада-в най-голямата организация на Quebec – ANEB Quebec – включващо интегративен подход от: когнитивно-поведенчески, клиент-центрирани, интерперсонални, арт-терапевтични, проективни, визуализиращи, хипнотерапевтични и анти-стресови техники
 • Обучена и 4-години практикувала  Краткосрочно Психологично Консултиране по метода за Активно Слушане (на Карл Роджърс-Хуманистична Парадигма) в Concordia University и Tele-Aide Монреал, Канада; 200 часа Личен Опит в Когнитивно-Поведенческа терапия
 • Сертифицициран Треньор- Coach в сферата на подобряване на самоувереност и повишаване на самооценка към Американският център за личностно пре-създаване
 • Обучена в “Терапия – Подкрепа при Семейно Хранене на Засегнати от Хранителни Нарушения в Монреал, Канада
 •  Kонсултиращ психолог, индивидуален и групов “коуч” и онлайн терапевт на български и английски език при хранителни разстройства, проблеми с емоционално и преяждащо хранене; влошена представа за тялото; ниска самооценка; липса на само-увереност в сфери, като: хранене и тяло, социални умения и взаимоотношения; стрес,  тревожност, депресия, гняв, емоционални проблеми и със съня, социални затруднения и проблемни взаимоотношения  
 • Индивидуален и Групов Обучител и Лектор в сферата на хранителни нарушения за студенти и професионалисти, в Подхода Интуитивното Хранене и в други професионални сфери по психологични теми
 • Сертифициран Хипнотерапевт с обучение в NLP към Американската Асоциация за Клинични Хипнотерапевти
 • С опит в психологично консултиране в Университетска Среда (2 год. в Университет Concordia, Montreal, Canada), Life and Career Coaching in Canada Institute-CANA, Кариерно консултиране; Изработване на Тестове за Селекция, Интервюиране, Пре-селектиране и Наемане на персонал; Разработване на Рекламни и Маркетингови стратегии за търсене, предлагане, наемане и обучение на персoнал, в “Холистичен Маркетинг” и Мениджмънт на Социалните Мрежи
 • Основател и управител на Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения- Асоциация УНИКАЛ, на Академия “Емоции и Хранене” и на UNIKAL Online Institute
 • Стаж: повече от 12 години в психологичната сфера
 • Месторабота: Частен кабинет във Варна, както и Предлагаща Он-Лайн: Kонсултиране, Водене на Тренинги, Masterclasses, Webinars, Групи и Обучения
 • Адрес на частен кабинет: гр. Варна, Приемане САМО с предварително записване с имейл на:elisaveta.pavlova.phd@gmail.com
 • Тел. номер: 0878 205 221;  0897621607
 • Email : elisaveta.pavlova.phd@gmail.com
 • Интернет страница:  http://www.bia-unikal.org и https://unikalonlineinstitute.com/

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ на Д-р Елисавета В. Павлова

1. Докторска дисертация с тема:“Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения” 2015-2017 год. в Медицински Университет Варна

2. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2016” 24–26 юни 2016.

Доклад:  РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА Е. Павлова, М. Арнаудова, И. Александров, Катедра по психиатрия и мед. психология-Медицински университет-Варна

3. Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

4. ПУБЛИКУВАНА НАУЧНА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ ‘КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ’

СЪС ЗАГЛАВИЕ ’’ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ” Май.2016 г.

5.  26-th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 12 – 15 May 2016

Доклад:  Early detection for eating disorders and some risk factors, Катедра по психиатрия и мед. психология-Медицински университет-Варна

6. Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

7.X НАЦИОНАЛАНА НАУЧНО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ  Май 2016, Варна

Доклад:  Хранителни разстройства-превенция и негативен образ за собственото тяло  Е. Павлова, М. Арнаудова, И. Александров, Катедра по психиатрия и мед. психология-Медицински университет-Варна

8. Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

 9. IX НАЦИОНАЛАНА НАУЧНО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ 9-10 Май 2015, Варна

Доклад: Хранителни разстройства-превенция с програма базирана на когнитивен-дисонанс 

10. Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

11. XIII Международна научна конференция/Intrnational Science Conference 20-22 June 2014  EATING DISORDERS: STUDY ON THE DISTORTED EATING HABITS AND NEGATIVE BODY IMAGE AMONG STUDENTS BETWEEN 12 AND 15 YEARS OLD.Elisaveta Veselinova Pavlova MS, First Bulgarian Organization for Eating Disorders- Asociation UNIKAL Varna city, Bulgaria, e-mail: biaunikal@gmail.com Abstract: The road from the normal to distorted eating is very shorts and startswith the acceptance of food and body, trough obsession of food and body, trough distorted eating habits or sub-clinical eating disorders to clinical eating disorders(ED). Obvious is the leading significance of the eating attitudes and  the distorted body image for the development of ED. Thus, in order to research and verify the validity of the stated above for the Bulgarian population, a sample of 80 students is used in the current study evaluated by two wildly used in the world’s practice questioners:“EAT-26 Eating Attitudes” and “Body Shape Questionnaire”Key words: eating disorders1, eating attitudes 2, distorted body image 3, higher risk 4, performance arts 5

12.Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

13. НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ 10-11 Май 2014

Доклад: Хранителни Разстройства-диагностични промени в DSM-V (Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства на Американската Психиатрична Асоциация”

14.Научна публикация в Сборника със същото име на доклада.

15. Магистърска Теза:„Хранителни Разстройства-същност, превенция, управление и лечение“ 2013 год. към ВУЗ “Черноризец Храбър

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ НА Д-Р. ЕЛИСАВЕТА ПАВЛОВА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВИТЕ И  РЕАЛИЗИРАНИ КЪМ АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ

АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ Е ВЕЧЕ ОФИЦИАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН КЛОН НА IAEDP (International Association of Eating Disorders Professionals)  С избран от самата Международна Организация председател на Българският Клон д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://bia-unikal.org/

ГЛОБАЛНА КАМПАНИЯ FOOD REVOLUTION С ПОДКРЕПАТА НА АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ

Можете да чуете запис от интервюто на д-р Елисавета Павлова, която беше координатор на тази инициатива във връзка с кампанията по Радио FM+ както и да прочетете повече кликвайки върху линка: http://bia-unikal.org/?p=5050

ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО CЕРТИФИКАЦИОННО OНЛАЙН OБУЧЕНИЕ КЪМ IAEDP (International Association of Eating Disorders Professionals) СТАРТИРА НА 15 ЮНИ 2017 Г. -с координиращ обучител д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://bia-unikal.org/?p=5132

БЕЗПЛАТЕН ГЛОБАЛЕН УЕБИНАР ОТНОСНО ХРАНИТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ (ХН) И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА С ХН НА 2 ЮНИ 2017 – с презентатор от България в лицето на д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://bia-unikal.org/?p=5189

ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ИНТУИТИВНОТО ХРАНЕНЕ В ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ „DETETO.INFO” от д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://bia-unikal.org/?p=5285

ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ „МАЙЧИНСТВО“ НА СТАТИЯ: ВРЪЗКАТА ДИЕТИ-ИНТУИТИВНО ХРАНЕНЕ от д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://www.deteto.info/

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР “ПЪТЯТ ОТ ДИЕТИ ДО ИНТУИТИВНО ХРАНЕНЕ” 2-РО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ НИ КЛОН КЪМ IAEDP (International Association of Eating Disorders Professionals)  с презентатор в лицето на д-р. Елисавета Павлова.

Можете да прочетете повече, кликвайки на следния линк: http://bia-unikal.org/?p=5231

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК „МАРИЦА ПЛОВДИВ“ НА СТАТИЯ: ПРАКТИЧНИ НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА И ЮНОШИ С ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ от д-р. Елисавета Павлова.