You are currently viewing РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПРИЧИНЯВАТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Това твърдение може да изглежда очевидно, но тъжната история на лечението на хранителни разстройства е, че родителите понякога все още са обвинявани или се чувстват обвинявани, когато любим човек развие хранително разстройство. Това осакатяващо и дискредитирано мислене някога е било така и за други заболявания, за които сега разбираме, че не са нито дадени, нито избрани, като астма, заекване, аутизъм и шизофрения. За онези семейства, които страдат от вина, от чувството, че са обвинени или не са сигурни на кого да вярват по тази тема, ето някои неща, които трябва да имат предвид.

✔️ Генетичните фактори играят значителна роля в развитието на хранителните разстройства.
✔️ Точните причини за тези нарушения не са напълно изяснени.
✔️ Няма доказателства, че родителският стил или действия причиняват. хранителни разстройства.
✔️ Вината е пречка за ранното и ефективно лечение.
✔️ Вината може да попречи на родителя да предприеме действия.
✔️ Семействата са в идеална позиция да бъдат мощни съюзници по време на
процеса на възстановяване.

ДУМИ, КОИТО МОГАТ ДА ОБВИНЯТ:

„допринася за“ ; „влияние“ ; „задейства“ ; „може да предотврати“ ; „травма в отношенията“ ; „непреднамерено“ ; „не искам“ ; „не е умишлено, но“ „многофакторно“ ; „не трябва да бъде обвиняван, НО“; „играе роля, заедно с“ „проблеми с привързаността“ ; „заплетени“ ; „нефункционални“ ; „не трябва да се считат за първични причини“

ДУМИ, КОИТО МОГАТ ДА ОБРАЗОВАТ:

„не причинявайте“ ; „могат да бъдат най-големите поддръжници“ ; „са важни за възстановяването“ ; „са били несправедливо обвинявани и изключени“ ; „ценена част от цялостния план за лечение“ ; „съюзници в лечението, заедно с братя и сестри и разширено семейство“

РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПРИЧИНЯВАТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА …. НО ОПРЕДЕЛЕНО СМЕ НЕОБХОДИМИ КАТО ЧАСТ ОТ РЕШЕНИЕТО.

Ами родителите насилници?

F.E.A.S.T. общността не оправдава и не отрича, че злоупотребата с деца, пренебрегването и вредното родителство съществуват и причиняват вреда.
Хората с психични заболявания са особено уязвими към пренебрегване и злоупотреба, а тези с предразположеност към хранителни разстройства са изложени на особен риск от увреждане, когато родителите им насърчават неправилно хранене, упражнения и негативна представа за тялото. Никой не трябва да търпи тези вредни и опасни влияния.
Въпреки че не вярваме, че родителите „причиняват“ хранителни разстройства, ние вярваме, че всички родители трябва да насърчават положителен образ на тялото, здравословна семейна хранителна култура и приемане на различни размери и форми на тялото. Злоупотребата и насилието върху деца никога не трябва да се пренебрегват или подценяват. Ако трябва да се направят промени в семейството, за да се насърчи възстановяването и живота след възстановяването, това е част от работата, която семейството върши заедно.

Децата се нуждаят от подкрепящи, зрели, стабилни и любящи семейства.

Нашата общност знае добре как научаването, че нечий любим син или дъщеря страда от хранително разстройство, може да доведе до огромни чувства на вина и отговорност. Надяваме се, че родителите ще почувстват облекчение, като знаят, че не са причинили това смъртоносно мозъчно разстройство и че това ще им позволи да свършат твърде предизвикателната работа да подкрепят своя любим човек да се възстанови и да продължи живота си. Това, че не причиняваме разстройството, не означава, че не съжаляваме за решения и действия, които може да са насърчили диети, прекомерни упражнения или други неправилни поведения и идеи. Но след като разберем колко вредни са тези неща и разберем природата на хранителните разстройства, можем да се заемем с работата, за да бъдем най- добрите поддръжници за възстановяване.

Вината и обвинението отвличат вниманието от работата по подпомагане на възстановяването.

Историята на обвиняването на родителите за психични заболявания е причинила голяма вреда на болните хора и техните семейства. Да освободим родителите да правят това, което МОЖЕМ да направим, да научим това, което трябва да научим, да направим промени, когато е необходимо, да продължим и да се ангажираме с ефективно лечение: това е причината, поради която е необходимо да оставим настрана вината и обвиненията.

Оригинална статия: https://www.feast-ed.org/parents-do-not-cause-eating-disorders/

РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПРИЧИНЯВАТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА