Wellness / Благоденствие Развитие чрез

УНИКАЛ Моделът

УНИКАЛ Моделът е базиран на класическия 6 измерен WELLNESS модел, създаден от д-р Елисавета Павлова, отговаря изцяло на интегралната философия съчетаваща уникално неразривната свързаност на трите основни аспекта: тяло, душа и разум в уникалната човешка същност, разпределени според  модела за благополучие в 6-те измерения: тяло-физически, емоционален, духовен, интелектиуален, професионален/личностен и социален. Научете повече по-долу:

УНИКАЛНИ УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ

Категория: увереност и самочувствие
Категория: финанси и професионален успех

НАТУРАЛНИ ТЯЛО, ДВИЖЕНИЕ И ХРАНЕНЕ – ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ

Категория: проблеми с хранене и тяло
Категория: релаксация и сън

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ / УМСТВЕНИ УМЕНИЯ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ

Категория: ум и интелектуално развитие 

КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – СОЦИАЛЕН АСПЕКТ

Категория: взаимоотношения
Категория: социални умения

АВТЕНТИЧНА / ДЪЛБОКА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ – ДУХОВЕН АСПЕКТ

Категория: духовно и личностно развитие

ЛИЧНОСТНА ЕМОЦИОНАЛНА СФЕРА – ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

Категория: емоции и чувства

ВАЖНО!

В синхрон с Благодентсвие/ Wellness философията, УНИКАЛ Моделът работи в посока балансиране на отделните 6 аспекта според индивидуалните нужди . Начинът за постигането му е улеснен посредством задължителната съзнателната работа в желаната посока с 7-те отделни курса на онлайн обучението “Изградете Цялостна Увереност” и създадените от д-р Елисавета Павлова аудио албуми за подсъзнателно само-учене със сублиминални записи на позитивни утвърждения. За да разгледате всички подсъзнателни/сублиминални аудио албуми в 6-те аспекта по-горе, кликнете върху линковете на категориите под всеки аспект.

Прилагане на УНИКАЛ модела на шестте измерения на благополучие / благоденствие / WELLNESS:

Прилагайки модела, посредством създаденото от д-р Елисавета Павлова онлайн обучение “Изградете цялостна увереност” чрез  комбинация от ефективно допълващи се съзнателно учене и  подсъзнателно моделиране чрез аудио албуми със сублиминални позитивни утвърждения, човек разбира връзката между всички измерения и как те допринасят за постигнаето на оптимално здравословен начин на живот и благодентсвие.

ИЗГРАДЕТЕ ЦЯЛОСТНА УВЕРЕНОСТ

Онлайн обучение по УНИКАЛ Модела за УЕЛНЕС развитие

С възможност за сертификат като треньор/обучител по програмата, както и партньорство с УНИКАЛ Онлайн Институт за професионалното ви развитие

Разпознавате ли някои от тези за вас самите:

  • Постоянно ли сте ограничени да постигнете това, към което се стремите?
  • Чувствате ли се уморени и претоварени от някакви вътрешни ограничения?
  • Борите ли се с негативни мисли, вярвания и чувства?
  • Отлагате ли щастието за бъдещето, когато ще бъдете в най-добрата си форма, тегло или с мечтаното тяло?

Готови ли сте:

  1. Да замените негативните си нагласи с нови вярвания, които подкрепят вашето здраве, щастие и успех?
  2. Да осъзнайте тайните на УНИКАЛ подхода за да си върнете или усилите вътрешната си сила?
  3. Да се научите да бъдете уверени не само в себе си, но и в контактите с другите във външния свят?
  4. Да възстановите своята стойност и да се преоткриете, за да бъдете най-доброто си „Аз“?
  5. Да разполагате с ефективните методи за насърчаване на нова гледна точка към вашия външен вид и уважение към тялото ви?
  6. Да получите достъп до инструменти и техники, към които винаги да се обръщате, когато се сблъскате с житейските предизвикателства?

Ако сте отговорили утвърдително, значи това обучение е за вас. За да научите как то може да ви е полезно, кликнете ТУК! 

Изпратете ни запитване