You are currently viewing 10 ключа за ефективно трениране/обучаване на другите- II част.

2 Ключ за ефективно трениране/обучаване на другите:

Предефиниране на успеха.

Как мислите, че изглежда обучаването или тренирането на другите?

Всеки път, когато навлизаме в нещо ново, ние сме склонни да изграждаме в
съзнанието си представа за това как ще изглежда преживяването. Когато
става въпрос за наставничество, вероятно ще имате много ясна цел и
резултат в ума си.

Но това ли е целта на човека, когото наставлявате?
Не всеки ще вижда нещата по същия начин като вас. Нито всеки реагира най-
добре на един и същ стил на учене. Също така това, което искате да
преподавате, може да не е това, което другият трябва да научи. Това
означава, че вашата визия за менторското пътуване трябва да бъде
адаптивна.

Ключът тук е да не забравяте винаги да правите най-доброто за човека на
когото се опитвате да помогнете. Дайте си свободата да се носите по
течението. В крайна сметка най-истинската мярка за успех няма да бъде в
конкретните резултати от наставничеството, а в успеха на човека, когото
обучавате/тренирате.

Ако проявявате интерес към възможността да станете Треньор по увереност,
можете да научите повече за новото дистанционно обучение създадено от
д-р Елисавета Павлова
ТУК!

Ако не ви достига увереност че можете да се справите или ако се нуждаете контрол и баланс в живота си, можете да научете какво да направите ТУК!
Или ако желаете да помагате на другите – да сте треньор /обучител или консултант, ще ви е полезно онлайн обучението „Треньор по увереност“ ТУК!


10 ключа за ефективно трениране/обучаване на другите- II част.