Вашата представа за собствения Аз е начинът, по който виждате себе си. Вие може да се виждате като родител, строителен работник, приятел, русокос, спортен фен, интелигентен, нетърпелив, или човек на средна възраст. Но вие сте нещо повече от вашата кариера, пол и възраст. Вие сте нещо повече от мнението на вашите родители. 

Вие сте уникална личност с нюанси, уникални за вас!

Когато онзи, който сте, се равнява на това, което вършите, вие живеете автентично. Но повечето от нас виждат себе си по един начин, а живеят по друг. Автентичните хора живеят честно и ясно.

Ползите от тази яснота са огромни: успех, самочувствие, уважение от другите и вътрешен мир.

Тези, които живеят несъобразно своите ценности, убеждения и нагласи, страдат от повече тревожност, вина и срам. Може да изглежда по-лесно да живеете според очакванията на околните в краткосрочен план, но в дългосрочна перспектива цената е твърде висока.

Следвайте тези стъпки, за да установите кой е вашият истински Аз и живейте живота си съобразно вашите условия:

  1. Определете основните си ценности. Автентичният образ на себе си е онзи, който се равнява на вашите ценности. Опознавайки своиите ценности, вие ще си изградите разбиране на онова, което е важно за вас. След като сте си изяснили ценностите, вие можете да изградите образ за себе си и живот, които са по-значими и удовлетворяващи.

   Направете списък на ценностите си. Създайте дълъг списък и включете всичко, което си мислите, че се отнася до вас. После намалете вашия списък до десет ценности, които са най-важни за вас. Може да изпитвате вътрешна борба за това да стесните вашия списък само до десет, но десет ценности са много.

  1. Определете дадени конфликти, ако се появят. Така например вие може да кажете, че приключенията и свободата са две от вашите най-важни ценности, но ако едновременно с тях сте посочили като силно желани отговорността и сигурността? Тези ценности могат да са в конфликт. 

2. Когато сте изправени срещу вътрешен конфликт, вие може да се предадете и да не правите нищо.  Ако някога сте били вцепенени, докато вземате решение, възможно е вашите ценности да са били в конфликт. Върнете лентата назад, когато сте се борили да вземете решение и вижте дали това е случаят. 

Имате ли записани някои ценности, които всъщност не са ви приоритет? Ние често носим със себе си намерения, насадени от нашите родители. Ето ви една важна новина: те може да са грешни. Отделете си време да изясните вашите ценности за себе си. Оставете настрана какво обществото ви казва, че трябва да цените. Вие сте индивидуална личност.


3. Създайте си план за действие за всяка ценност. Представете си, че една от вашите ценности е пестеливостта. Вие може да създадете бюджет и спестовен план, които представляват тази ценност. Може да планирате да изрязвате купони, да посещавате не толкова скъпи магазини и да търсите възможности за безплатни забавления, достъпни през уикенда.

4. Направете списък на всички дейности, които харесвате и които са в съзвучие с вашите ценности. Например ако щедростта е ваш приоритет, вие може да намерите приятен начин да прекарате времето си, като помагате на другите. Ако здравето е ценност, на която държите, може да се присъедините към футболен отбор или клас по йога. Намерете любимия си спорт и го практикувайте.

5. Оценявайте се в края на всеки ден. Помислете за примери, когато не сте успели да живеете съобразно вашите ценности. Също така обърнете внимание на това колко пъти сте успели да живеете съобразно своите ценности и представата за собствения Аз, особено когато това е било предизвикателство.

Създайте си образ на своя Аз, който да е в съзвучие с вашите ценности. Първо, трябва да определите и да изберете вашите ценности. След това си изградете живот, който ви позволява да живеете с тези ценности последователно и да процъфтявате. Автентичността премахва много от често срещаните емоционални проблеми в живота, но това невинаги е най-лесният избор.

Бъдете достатъчно смели да изберете личността, която искате да бъдете и живейте съобразно нея. Ползите са огромни.

Какви са вашите ценности?

5 стъпки към автентична представа за собствения ни Аз