ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ
Категория: увереност и самочувствие
Категория: финанси и професионален успех

ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ
Категория: проблеми с хранене и тяло
Категория: релаксация и сън

СОЦИАЛЕН АСПЕКТ
Категория: взаимоотношения
Категория: социални умения

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ
Категория: ум и интелектуално развитие   

ДУХОВЕН АСПЕКТ
Категория: духовно и личностно развитие

ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ
Категория: емоции и чувства

6 ИЗМЕРЕНИЯ НА УЕЛНЕС МОДЕЛА ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ
и как точно да го използвате

Wellness / Благоденствие Развитие чрез УНИКАЛ Моделът

УНИКАЛ Моделът е базиран на класическия 6 измерен WELLNESS модел, създаден от д-р Елисавета Павлова, отговаря изцяло на интегралната философия съчетаваща уникално неразривната свързаност на трите основни аспекта: тяло, душа и разум в уникалната човешка същност, разпределени според  модела за благополучие в 6-те измерения: тяло-физически, емоционален, духовен, интелектиуален, професионален/личностен и социален. 

УНИКАЛНИ УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН АСПЕКТ

Категория: увереност и самочувствие
Категория: финанси и професионален успех

НАТУРАЛНИ ТЯЛО, ДВИЖЕНИЕ И ХРАНЕНЕ – ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ

Категория: проблеми с хранене и тяло
Категория: релаксация и сън

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ / УМСТВЕНИ УМЕНИЯ – ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АСПЕКТ

Категория: ум и интелектуално развитие 

КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – СОЦИАЛЕН АСПЕКТ

Категория: взаимоотношения
Категория: социални умения

АВТЕНТИЧНА / ДЪЛБОКА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ – ДУХОВЕН АСПЕКТ

Категория: духовно и личностно развитие

ЛИЧНОСТНА ЕМОЦИОНАЛНА СФЕРА – ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ

Категория: емоции и чувства

 

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УНИКАЛ МОДЕЛА БАЗИРАН НА WELLNESS ФИЛОСОФИЯТА

СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1. За всеки от 6-те аспекта на УНИКАЛ Модела, оценете до каква степен сте доволни от настоящето състояние в съответната сфера от 1 до 10, където 1 е изключително недоволен, а 10 изключително доволен и запишете отговорите си.

2. Разгледайте резултатите си и отбележете, кои са аспектите с  най-ниски резултати или тези с оценка под 5.

3. Направете избор с кой аспект сте готови на започнете първо измежду възможните опции с най-ниски резултати.

4. Кликнете върху линка-самото заглавие на съответният аспект измежду 6-те посочени и ще видите информация за съответстващ на аспекта видео курс за изграждане на съответните умения за увереност.

5. В допълнение, под всеки аспект кликнете на съотвестващите категории, които отговарят на-близо на проблема или желанието ви за промяна, за да изберете подсъзнателни аудио албуми за по-ефективни и бързи резултати.

ВАЖНО!

В синхрон с Благодентсвие/ Wellness философията, УНИКАЛ Моделът работи в посока балансиране на отделните 6 аспекта според индивидуалните нужди . Начинът за постигането му е улеснен посредством задължителната съзнателната работа в желаната посока с 7-те отделни курса на онлайн обучението “Изградете Цялостна Увереност” създадено от д-р Елисавета Павлова, в комбинация с успоредното слушане на аудио албуми за подсъзнателно само-учене със сублиминални записи на позитивни утвърждения. За да разгледате всички подсъзнателни/сублиминални аудио албуми в 6-те аспекта по-горе, кликнете върху линковете на категориите под всеки аспект или разгледйате ТУК!

Изпратете ни запитване