iaedp™ (International Association of Eating Disorders Professionals) в сътрудничество с Първата Българска Асоциация за Хранителни Разстройства-Асоциация УНИКАЛ и УНИКАЛ Онлайн Институт, сме радостни и горди да представим специално сътрудничество с престижен образователен статут от iaedp™ Institute on eating disorders.

Официален Сертификат: „Асоцииран Сътрудник“ (Associate Designation) в Сферата на Хранителни Нарушения към iaedp™ получавате при успешното завършване на четирите онлайн обучителни модули: базов, медицински, диетичен и психологичен, с тестове след всеки и финален изпит. Курсистите освен това получават отделен Сертификат след всеки успешно взет модул.

Придобиването на такава образователна квалификация ще ви позволи да и официално ще ви обозначи като работещ в сферата на хранителните разстройства или в професии свързаните с тях.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.