Емоционална интелигентност

29.99 лв.

 

 • Понякога трудно ли ви е да разберете собствените си емоции?
 • Искате ли да сте по-добри в тълкуването на това как се чувстват другите?
 • Искате ли да можете да управлявате емоциите си по-здравословно?
 • Искате ли да можете естествено да възприемате емоциите правилно?
 • Искате ли да увеличите емоционалната си интелигентност?

Увеличете способността си да оценявате и разбирате своите и чужди емоции с помощта на този mp3 албум  с подсъзнателни съобщения!

Описание

 

Емоционална интелигентност

Увеличете способността си да оценявате и разбирате своите и чужди емоции с помощта на този mp3  с подсъзнателни съобщения.

 • Понякога трудно ли ви е да разберете собствените си емоции?
 • Искате ли да сте по-добри в тълкуването на това как се чувстват другите?
 • Искате ли да можете да управлявате емоциите си по-здравословно?
 • Искате ли да можете естествено да възприемате емоциите правилно?
 • Искате ли да увеличите емоционалната си интелигентност?

Емоционалната интелигентност може да се определи като способността да се възприемат и разбират както собствените, така и чуждите емоции. Разбира се, някои хора са по-естествено в унисон с емоционалната си интелигентност отколкото други, но това не е нещо, с което сме родени; има начини да го подобрим.

Ако емоционалната интелигентност е вашето слабо място, това може да ви затрудни да бъдете съпричастни и разбиращи към емоциите на другите хора. Можете също да имате затруднения със собствените си емоции – да не можете да ги контролирате, разбирате и да ги поддържате положителни.

Емоциите ни са субективен и често подсъзнателен елемент на нашата психика – поради което подсъзнателните послания могат да бъдат чудесен инструмент, който да ви помогне да увеличите емоционалната си интелигентност – те могат да проникнат в едни и същи области на ума като самите емоции и вие да ги използвате, за да:

 1. Отворите собствения си ум към емоциите си – да разбирате себе си по-добре и да се справяте със собствените си емоции и чувства – и да придобиете по-голяма степен на контрол над тях.
 2. Получите представа за другите – да четете емоциите им, да станете по-съпричастни и да разбирате по-ясно емоционалния им състав.

Представете си колко различен би бил животът ви, ако увеличите емоционалната си интелигентност; да се напълно в хармония със собствените си емоции, както и с чуждите. Това би ви позволило да бъдете по-щастливи и да се отнасяте към другите по начина, по който те желаят, в зависимост от това как се чувстват в момента, ще се разбирате по-добре с хората, ще имате по-дълбоки връзки и по-значими взаимоотношения.

Тези подсъзнателни съобщения ще ви помогнат да увеличите емоционалната си интелигентност, като подобрите уменията си в 4 ключови области:

 • Възприятие– подсъзнателно променете начина, по който възприемате езика на тялото и израженията на лицето на други хора, за да станете по-възприемчиви към емоциите им, както да се свържете с тях на енергийно ниво. Ще станете по-възприемчиви към собствените си емоции и ще осъзнавате как се чувствате наистина.
 • Разсъждение – пре подкрепете ума си, за да започнете да приоритизирате емоциите на други хора, така че да можете да обръщате внимание и да реагирате на най-важните емоции, които те показват. То може също да ви помогне да реагирате по емоционален, но полезен начин на нещо, което някой ви каже, или начина, по който някой се държи с вас.
 • Разбиране – станете по-толерантни и състрадателни към чувствата на другите и търсете по-дълбокия смисъл на това, откъде идва емоцията. В крайна сметка ще разбирате хората и техните емоции по-естествено.
 • Емоционален контрол – подсъзнателно препрограмирайте мозъка си, за да държите емоциите си под контрол и да не им позволите да се измъкнат от ръцете ви. Ще бъдете по-наясно с емоциите си, ще ги контролирате по-добре и ще сте по-балансирани.

Започнете напълно да разбирате себе си и другите емоционално и подобрете качеството на взаимоотношенията и живота си – изтеглете този албум днес, за да получите подсъзнателна подкрепа.