Утвърждения за възможности

29,99 лв.

Описание

Утвърждения използвани в аудио албума със сублиминални подсъзнателни утвърждения

Днес отварям съзнанието си за безкрайните възможности коло мен.
Възможностите са навсякъде, ако избера да ги видя.
Аз дръзко се възползвам от чудесните възможности, когато ги видя.
Моята интуиция ме води към най-ползотворните възможности.
Всяка възможност е просто вероятност преди да действам.
Някои от най-добрите възможности са направени, а не намерени.
Днес виждам всеки момент като възможност да изразя своето великолепие.
Аз придобивам все по-добра осъзнатост на скрития потенциал с всяко следващо преживяване.
Нека всяко мое преживяване днес е врата към още по-добро.
Всяко мое решение създава нови възможности.