You are currently viewing ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕФЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

Интервю с Д-р Джулиан Итън, психиатър по обществено здраве, директор на Института за психично здраве в CBM International и асистент в Центъра за глобално психично здраве. Той говори за психичното здраве и психосоциалните аспекти в условията на пандемия от COVID-19 (записано 2 март 2020 г.).

Репортер: Д-р Ийтън, какво можете да ни кажете за потенциалните ефекти върху психичното здраве при световната епидемия от COVID-19?

Д-р Ийтън: Това, което знаем, е, че по време на инфекциозно заболяване в голям мащаб винаги има повишени нива на тревожност и притеснение сред населението. Също така е добре познато, че има повишени проценти на диагностицирани психични заболявания. Това се дължи на страха от инфекция и болести за личността и семейството, както и по-широките последици за общността, като например ограничаване на пътуванията или затваряне на училища и работни места, или притеснения относно достъпа до основни нужди като храна или вода.

На равнището на населението, в най-крайния случай, паниката може да доведе до отрицателни поведения, които сами по себе си могат да попречат на усилията на общественото здравеопазване да ограничат разпространението на инфекция или ефективни интервенции за лечение на нуждаещите се. Например хора, които не спазват правилно мерките за изолация или карантината. Разбира се, тревожността, страхът и дори дистресът са естествени реакция при екстремни обстоятелства, несигурност или заплаха.

Опитът от минали епидемии показва, че голяма част от хората са много издръжливи и умеят да се справят много добре при такива обстоятелства и всъщност показват голяма находчивост, подкрепяйки другите в своите общности и се възстановяват добре след приключване на спешната ситуация. По отношение на коронавирус, или COVID-19, няма данни за директни ефекти върху мозъка от това състояние. Но си струва да запомните, че всяка инфекция може да повлияе на мисленето и поведението, ако е достатъчно тежка.

Репортер: Какво ще кажете за живеещите в общности, където има случаи на COVID-19? Как те могат да реагират?

Д-р Ийтън: Има редица негативни ефекти за хората, които живеят в общност в риск от разпространение на инфекциозно заболяване, върху емоционалното благополучие, психичното здраве и поведението. И това ще става по-лошо като усещане спрямо инфекцията, която се приближава. Вероятно е всички хора да са увеличили безпокойството си около възможно заразяване поради загриженост за своите семейства и членовете на общността.

Това вероятно се влошава от несигурността относно риска от самата инфекция и въздействието върху живота на семействата и общностите. На колективно ниво тези разбираеми притеснения могат да доведат до по-негативно чувство на страх, ако не се управлява добре, което ограничава мерките за контрол на огнищата. Масови медии като телевизия, радио, вестници или социални медии и други форми на комуникация и обменяната информация може дори да засилят страха.

Репортер: Видяхме някои големи интервенции в огнището на заразата и през условията на карантина. Как могат те да повлияят на психичното и психосоциалното здраве и как хората могат да реагират?

Д-р Ийтън: Въздействието на мерките за контрол на инфекции върху живота на хората при удължената карантина може да бъде наистина притеснително. Раздялата с обичайните активности и възможности за извършване на нормални социални дейности, пътуване или работа, лечение оказва сериозно влияние. С наличната обширна карантина, както е в някои държави, за хората може да бъде трудно да имат достъп до основни нужди. Например, ако магазините са затворени или услугите не функционират, последните статистики установиха някои фактори, които обикновено влошават резултатите. Това включва още по-продължителна карантина, несигурност и страх от инфекция, неудовлетвореност или скука, недостатъчна информация и затруднения в достъпа на консумативи, финансови загуби и по-лоши икономически резултати. Това важи по-специално за тези, които са относително изолирани или повече уязвими поради болест, увреждане или затруднения в лечение и самолечение.

Репортер: И така, какво трябва да направим, за да се справим по-добре с въздействията върху психичното здраве в огнища от COVID-19?

Д-р Ийтън: Психичното здраве и психосоциалната подкрепа трябва да са част от мерки за планиране и реагиране при извънредни ситуации. Колкото е възможно по-рано трябва да се направи бърза оценка на контекста на нуждите на психичното здраве и психосоциалната подкрепа, трябва да се отпуснат ресурси и да се създаде стратегия. Трябва да се стимулират доброволните действия на хората чрез убеждаване, споделено разбиране и обща работа, тъй като принудителните мерки са склонни да повишават подозрението и негодуванието.

Репортер: Какво може да се направи, за да се намали тревожността и безпокойството?

Д-р Ийтън: Има много практически неща, които могат да се направят. На първо място, се насърчава лесната комуникация между семействата и хората, които могат да предлагат подкрепа в общностите. Много е важно поддържането на телефонни и интернет услуги за комуникация чрез социалните медии. Второ, улесняване на достъпа до основни нужди като храна и вода, топлина и електричество, последователно, надеждно и възможно. Ясна комуникация с хората какъв достъп имат те до своите нужди, ако е необходимо. Трето, конкретно да се идентифицират хората с висок риск. Уверете се, че конкретни им нужди са задоволени. Например домакинствата с много млади или много стари хора, хора с предварително съществуващи физически или психически състояния, които изискват конкретно лечение или хора с увреждания, където има специфична адаптация и необходимост от достъп за поддръжка. Това може да включва комуникация например за хора, които са глухи, неми или слепи.

Някои хора може да изискват допълнителна информация в друга форма или в различен език. Някои може да се нуждаят от поддръжка с мобилност. Например домашни посещения за самообслужване. Идентифицирането на хора в такива рискове и нужди трябва да бъде част от наблюдението на населението за тези нужди и това трябва да бъде правилно адресирано.

По принцип тревожността се влошава от усещането за загуба на контрол. Трябва да има добър достъп до информация, насърчаване на общото усещане за обща кауза на отговорността на общността. Чувството да бъдем всичко заедно помага общността да се събере и да отговори положително. Обширни съобщения, които са положителните за цялото общество са наистина важни.

Повечето хора намират, че неформалната подкрепа на семействата и полагащите грижи е достатъчна. Но важно е хората да са наясно как могат да получат по официален начин достъп до психологическа подкрепа, ако имат нужда. Например чрез помощни линии с номера, които са широко рекламирани.

 Също така се дават основни здравни съвети на обществеността, като миене на ръцете, начини на дезинфекция и къде да потърсите помощ. Това може да бъде вариант ,в който можете да предложите успокоение, съвет и подкрепа относно техники като автогенен тренинг или релаксация. Винаги ще има малък брой хора, които се нуждаят от повече специализирани грижи за психичното здраве. В такива области могат да бъдат обучени психолози, медицински сестри и лекари по психичното здраве, а също и хората, които работят в скринингови центрове или при проследяване на контакти, за да могат да отговорят на страданието на хората. Психологическа първа помощ може да се преподава за един до два дни и тези специалисти, операторите на линията лидерите на доверената общност да помагат на хората с важни средства.

Репортер: Какви са вероятните текущи нужди на психичното здраве в този момент?

Д-р Ийтън: След спешните случаи малък брой хора ще имат продължаващо безпокойство, което може да се влоши при директно излагане на травма преживявания. Също така това важи и за хора, които са загубили близки, които са оцелели от инфекция или които продължават да имат значителни икономически или социални въздействия от събитието. Също така хората, които имат съществуващи или дълготрайни психични състояния, вероятно ще се нуждаят от постоянни грижи. Така тези хора ще се възползват от персонализирана подкрепа във фазата на възстановяване и услугите за психично здраве.

Понякога хората, които са възприемани като виновни за причиняване на инфекция, могат да бъде заклеймени. И във фазата на възстановяване е необходимо да се гарантира, че обществото има разбиране за ясните факти за епидемията, което също предоставя възможност за подобряване на подготовката и планирането на всяка възможна бъдеща криза. Услугите за психично здраве понякога могат да бъдат слабо работещи в някои държави и такива извънредни ситуации могат да доведат до значително увеличение на приоритизиране на психичното здраве и инвестиции в подобряване на услугите.

Сублиминалните аудиоалбуми с утвърждения ни помагат за няколко минути дневно, без да отнемат време – бързо, лесно и ефективно да допринесат за трайни промени в мисленето, емоциите, поведението и в навиците във всичките шест аспекта на УНИКАЛ Модела ни – духовен, интелектуален, социален, професионален, емоционален и физически аспекти.

Получете 3 Безплатни Подаръка за Справяне в Извънредното Положение

Бихме искали да напомним да се грижите за физическото и психическото си здраве в настоящия стресов период!

  • Ние от УНИКАЛ Онлайн Институт Ви подкрепяме като Ви предоставяме безплатно достъп до сублиминалния албум ,,Против стрес и тревоги”: https://bit.ly/33p2MFi
  • При поръчка на един албум, ще получите Специалния ни 2-ри Подарък за вас: Сублиминален албум „Засилване на Имунната Система”
  • При поръчка на два албума, ще получите допълнително и 3-ти Подарък за вас: Сублиминален албум „Здравословно изразяване на чувствата”

Имате възможност да спестите 54 лв и да поръчате едновременно 6 отделни албума с друг код за остстъпка: Пакет с 6 Mp3, Пакет с 6 аудио албума с подсъзнателни утвърждения  за 126 лв. вместо редовната цена от 180 лв.

За целта е нужно да копирате кода: Пакет с 6 Mp3 и да го добавите при плащане към количката си.

  • Каним Ви също да се запознаете с 9-те категории подсъзнателни албуми, от които можете да изберете и да си поръчате: http://bit.ly/CategoriesSA
  • За да научите какво представляват т.н. Аудио Помощници за Здраве и Успех, кликнете на линка: http://bit.ly/ZaAudioPomoshnicite
  • Ако се нуждаете от помощ при поръчването, запознайте се с информацията на следния линк: http://bit.ly/3dbL9x7

Каним ви да се запознаете с идеята на Общността LOVED BODIES, създадена от основателката на УНИКАЛ  д-р Елисавета Павлова. Този проект е изграден и функционира с помощта на добровoлни сътрудници   под ръководството на д-р Павлова, сама преминала през професионалния терапевтичен тренинг Body Positive през 2018 г.  

Вижте повече на:   LOVED BODIES Общност

Ако желаете да се обучите в най-новите техники за работа със застрашени или пострадали от хранителни нарушения, ви предлагаме:

Обучение/ 5-то ниво – НОВО: „Консултиране в мотивация, хранене, тяло и други важни ХН практики.

Практична работа-консултиране или терапия относно: мисли, емоции, поведения, нормализиране на хранене и физическа активност, техники за справяне с релапси и други важни практики специфични за работа с лица с хранителни нарушения.

Академия „Емоции и Хранене към UNIKAL Online Institute предлага онлайн обучение в 5 дистанционни курса и дори можете да бъдете сертифицирани като Специалист по проблеми с хранене, преяждане и тяло или по хранителни нарушения и може да научете повече на линка:

ТУК!

На ваше разположение със съвети, подкрепа, терапия, обучение са Сертифицираните професионални партньори на Уникал Онлайн Институт:

За Обучителят д-р Елисавета Павлова:
Създател на 4 от 5-те (без международното ниво) обучения, и координиращ обучител д-р Елисавета Павлова, която е основателка на Асоциация УНИКАЛ, Академия “Емоции и Хранене” и УНИКАЛ Онлайн Институт, д-р по психология, специалист при хранителни нарушения (ХН), лицензиран към Международната Американска Организация за ХН Професионалисти iaedp™ с над 12 години терапевтично-консултативен опит в Канада и България и единствената в България- сертифициран професионален консултант в подхода „Интуитивно Хранене“ към Международната организация IE-PRO, председател на международният клон към Международната организация за (ХН) професионалисти -iaedp™ (International Association for Eating Disorders Professionals) и професиоанален член към WHO (World Health Organization) Global Clinical Practice Network.

ОТЗИВИ НА ЗАВЪРШИЛИ КУРСИСТИ ОТ АКАДЕМИЯ „ЕМОЦИИ И ХРАНЕНЕ“ КЪМ АСОЦИАЦИЯ УНИКАЛ, МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

Отзиви на курсисти

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕФЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19