От д-р Лиза Хайл и д-р Даниел Ле Гранж

Статус на изследванията при лечението на хранителни нарушения

Въпреки че проучванията на лечението на хранителните разстройства сред младежта се простират през последните 30 години, все още има какво да се научи. При възрастни има сравнително голямо количество литература, която да ръководи лечението на булимия нервоза (БН). Към днешна дата са публикувани повече от 100

разнообразни контролирани проучвания (РКП) – фармакотерапия, психотерапия и комбинирани – със значителни доказателства, че когнитивната поведенческа терапия (КПТ)

е най-ефикасното лечение за много хора (Agras et al., 2000). Фармакотерапия и терапия с флуоксетин по-специално, е получила значителна подкрепа като допълнителна терапия за тази група пациенти (Shapiro et al., 2007). Въпреки че има ясни насоки за лечението на БН при възрастни, по-малко се знае за лечението на анорексия нервоза (АН) при възрастни и въпреки че е възможно възстановяването (Eddy et al., 2017), има малко доказателства за ефективността на всеки конкретен подход за тази възрастова група (Bulik et al., 2007; Bulik, 2014).

Семейно-базираните подходи имат най-големи доказателства и трябва да бъдат лечение от първа степен за клинично стабилни младежи с хранителни ограничения, като AН (Watson

& Bulik, 2013). Въпреки ясната подкрепа за КПТ като водещо лечение за възрастни с БН, има само четири РКП за лечение на БН при младежи. Ограничената база от доказателства показва ползите от включването на болногледачите в лечението; но е необходимо по-нататъшно разследване и информиране за тази  група от хора.

За да подкрепите вас самите, вашите близки или хора, с които работите, можете да ги насочите към нашите сублиминални/подсъзнателни аудио албуми Проблеми с хранене, преяждане и тяло  За реферирането или ако поставите банери на сайта си или споделяте нашите линкове в социалните си профили т.е. как да станете наши професионални партньори, можете да прочетете на линка: ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА УНИКАЛ и

Условия за включване в Партньорска мрежа