Програма Уникал Партньор: Условия за ползване

Съгласие

Като се регистрирате на бъдете Уникал Партньор в програмата на Онлайн Институт – Уникал („Програмата“) Вие се съгласявате да спазвате следните условия („Условия за ползване“).

УНИКАЛ  Онлайн Институт си запазва правото да променя Условията за ползване без да се задължава да Ви известява предварително. Всички нови характеристики, които променят или подобряват настоящата програма, включително нови инструменти и ресурси, са обект на Условията за ползване. За да продължите да използвате Програмата след промени, е необходимо да се съгласите с тях.

Всяко нарушение на изброените тук условия ще доведе до премахване на Вашия акаунт и отмяна на каквито и да е предстоящи изплащания на комисионни, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Програмата на своя отговорност.

Условия за използване на акаунт

  • Трябва да имате навършени 18 години, за да участвате в Програмата..
  • Трябва да живеете в България или в друга държава,но да сте българин или да разбирате български език, за да бъдете Партньор..
  • Трябва да бъдете човек. Акаунти, регистрирани от „ботове“ или по други автоматизирани начини не са разрешени.
  • Трябва да предоставите пълното си име, валиден имейл адрес и всяка друга информация, която се изисква от Вас, за да завършите процеса на регистрация.
  • Вашият акаунт може да се използва само от един човек – не е разрешено един акаунт да се използва от няколко души.
  • Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на своите акаунт и парола. УНИКАЛ Онлайн Институт не може и няма да бъде отговорен за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от неспазване на това задължение по отношение на сигурността.
  • Вие сте отговорни за всяко публикувано съдържание и за дейността, която се осъществява от Вашия акаунт.
  • Едно физическо или юридическо лице няма право да поддържа повече от един акаунт.
  • Не може да използвате Програмата с цел извършване на нелегална дейност или с каквато и да е друга неразрешена цел. Според Условията нямате право да нарушавате каквито и да е закони(включително, но не само законите за авторско право).
  • Нямате право да използвате Програмата, за да печелите пари на своите продуктови акаунти към  УНИКАЛ Онлайн Институт.

 

Линкове/изображения на Вашия сайт, във Вашите имейли или друг вид комуникация

След като се регистрирате за Програмата Уникал Партньор ще получите индивидуален код. Вие можете да публикувате линкове, банери и други изображения, осигурени от нас, със своя индивидуален код на сайта си, в своите имейли или друга комуникация. Ние ще Ви осигурим насоки, примерни стилове за линкове и графични изображения, които да използвате в линковете, свързани с УНИКАЛ  Онлайн Институт. Ние си запазваме правото да променяме дизайна на изображенията без да се задължаваме да Ви уведомяваме за това, но няма да променяме размерите без да Ви информираме.

С цел да се постигне точно проследяване, докладване и текущо начисляване на таксите, ние Ви осигуряваме специални формати на линкове, които да използвате във всички връзки между своя сайт и УНИКАЛ  Онлайн Институт. Вие трябва да се уверите, че всеки от линковете между Вашия сайт и УНИКАЛ  Онлайн Институт правилно използва такива специални формати. Линковете към УНИКАЛ  Онлайн Институт, намиращи се на Вашия сайт, които са обект на това споразумение и правилно използват такива специални формати се наричат също „Специални линкове.“ Вие ще получавате референтни такси само по отношение на продажби на продукти на УНИКАЛ  Онлайн Институт, които се осъществяват директно чрез Специалните линкове; ние не носим отговорност за неправилно използване на Специалните линкове или неправилно въвеждане на Вашия Партньорски код от Ваша страна или от страна на клиент, когото сте насочили към сайта, включително в случаи, в които това неправилно използване може да доведе до намаляване на сумите, които бихте получили според настоящото споразумение. Партньорските линкове трябва да насочват към страницата на съответния промотиран продукт.


Референтни такси/комисионни и заплащане

За да получите референтна такса от продажба на продукт, клиентът трябва да бъде насочен чрез Специален линк на Вашия сайт, имейл или друг вид комуникация към https://unikalonlineinstitute.com и да заяви поръчка на продукт по време на тази сесия.  

Ние ще изплащаме комисионни само за линкове, които се проследяват автоматично от нашите системи. Ние няма да изплащаме комисионни, ако някой твърди, че е закупил профукт или ако някой твърди, че е използвал референтен код, но това не е било проследено от нашата система. Ние можем да изплащаме комисионни само на покупки, осъществени с помощта на правилно форматирани Специални линкове, които се проследяват автоматично от ношите системи.

Ние си запазваме правото да отменяме комисионни, спечелени чрез измамни, незаконни, прекомерно агресивни или съмнителни методи за продажба или маркетинг.

Заплащането започва, когато сте спечелили партньорски доход, който надхвърля 20 лв. Ако Вашият партньорски акаунт не успее да премине прага от 20 лв., Вашите комисионни няма да бъдат реализирани или изплатени. Ние сме отговорни само за изплащането на доходите на акаунти, които са преминали прага от 20 лв.

Идентификация като Партньор на УНИКАЛ  Онлайн Институт

Вие не можете да излизате с изявления пред медиите по отношение на това споразумение или на своето участие в Програмата; подобни действия могат да доведат до прекратяване на участието Ви в Програмата. В допълнение, не можете по какъвто и да е начин да представяте неточно връзката си с нас като например твърдите, че играете роля в разработването на продуктите ни, че сте част от УНИКАЛ  Онлайн Институт или като изразявате или загатвате каквато и да е връзка или афилиация между нас освен регламентираната от това споразумение (включително нямате право да твърдите, че подкрепяме, спонсорираме или даряваме на каквато и да е благотворителна или друга организация).

Можете да купувате продукти за собствена употреба чрез своите партньорски линкове. 

График за плащане

Ако настоящите Ви партньорски приходи са над 20 лв. ще ги получавате ежемесечно. Ако не сте успели да спечелите 20 лв. след последното си плащане, ще Ви платим на следващия месец след като сте преминали прага на минимален приход.  

Дефиниция на клиент

Клиенти, които купуват продукти чрез Програмата, ще бъдат считани за наши клиенти. Съответно всички наши правила, политики и процедури, отнасящи се до клиентски поръчки, обслужване на клиенти и продажба на продукти, ще важат за тези клиенти. Ние си запазваме правото да променяме своите политики и процедури по всяко време. Например ние ще определяме цените на продуктите, които се продават чрез тази Програма, в съответствие с нашите ценови политики. Цените и наличността на продуктите могат да варират. Понеже промените в цената могат да се отнасят към продукти, които сте включили на сайта си, Вие не трябва да упоменавате цените на продуктите на своя сайт. Ние ще полагаме разумни търговски усилия да представяме точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на който и да е конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие носите пълна отговорност за развитието, функционирането и поддръжката на своя сайт и на всички материали, които се излагат на него. Например Вие ще носите пълна отговорност за:

– Техническото функциониране на Вашия сайт и необходимата екипировка.
– Подсигуряване, че показването на Специални линкове на Вашия сайт не нарушава някакво споразумение между Вас и трета страна (включително, но без да се ограничава до ограничения или изисквания към Вас от трета страна, която поддържа Вашия сайт)
– Точността, истинността и целесъобразността на публикуваните на Вашия сайт материали (включително, но не само всички свързани с продукти материали и всяка информация, включена в или свързана със Специалните линкове)
– Подсигуряване, че всички публикувани на сайта Ви материали не нарушават правата на трета страна
(включително например авторско право, търговски марки, личния живот и частната неприкосновеност или други лични права или права на собственост)
– Подсигуряване, че материалите, публикувани на Вашия сайт, не са клеветнически или незаконни
– Подсигуряване, че Вашият сайт точно и адекватно оповестява чрез политиката си за защита на личните данни или по друг начин как събирате, използвате, съхранявате и оповестявате данните на посетителите на сайта, включително,
където е приложимо, че трети страни(включително рекламни агенти) могат да предлагат съдържание и/или реклами и да събират информация директно от посетителите и могат да използват бисквитки.

Спазване на закони

Като условие за участието Ви в Програмата Вие се съгласявате, че докато сте участник в Програмата ще спазвате всички закони, заповеди, правила, регулации, лицензи, разрешения, отсъждания, решения или други изисквания на държавната власт, под чиято юрисдикция сте, независимо дали тези закони са валидни в момента или започват да важат по-късно по време на участието Ви в Програмата. С участието си в Програмата Вие се съгласявате с условието то да отговаря на приложимите закони (федерални, държавни или други), които регулират маркетинг имейлите, включително, но без да се ограничава до Акта CAN-SPAM от 2003 и всички други закони против спам.

Срок на споразумението и на Програмата

Срокът на това споразумение ще започне с приемането на кандидатурата Ви за Програмата и ще завърши, когато някоя от двете страни го прекрати. Вие можете да прекратите това споразумение по всяко време, без да сте длъжни да представите причина за прекратяването, като уведомите другата страна за прекратяването. Веднага след прекратяването на споразумението поради каквато и да е причина Вие трябва да прекратите употребата на и да премахнете от сайта си всички линкове към https://unikalonlineinstitute.com и всички наши търговски марки, лого и всички други материали, осигурени от нас или от наше име във връзка с Програмата. УНИКАЛ  Онлайн Институт си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време. В случай на прекратяване на програмата УНИКАЛ  Онлайн Институт ще Ви плати всички натрупани приходи над 20 лв.

 

Прекратяване

УНИКАЛ  Онлайн Институт единствено по свая преценка има право да блокира или премахне Вашия акаунт и да Ви откаже всяко настоящо или бъдещо използване на Програмата или която и да е друга услуга на УНИКАЛ  Онлайн Институт поради каквато и да е причина по всяко време. Такова прекратяване на услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на акаунта Ви или премахване на достъпа Ви до него и до задържане и отказ от всички потенциални или предстоящи комисионни на Вашия акаунт, ако те са били спечелени с измамни, незаконни, прекомерно агресивни или съмнителни методи за маркетинг или продажба.УНИКАЛ  Онлайн Институт си запазва правото да откаже обслужване на когото и да е поради каквато и да е причина по всяко време.  

Връзка между двете страни

Ние и Вие сме независими участници и нищо в това споразумение няма да създаде каквото и да е съдружие, франчайзинг, търговско представителство, постоянна заетост или друга връзка между двете страни. Вие нямате право да правите или приемате каквито и да е предложения от наше име. Вие нямате право да правите изявления на своя сайт или другаде, които биха могли да противоречат на тази секция.

Ограничаване на отговорността

Ние не сме отговорни за непреки, специални или последващи щети (или каквато и да е загуба на печалби или данни), които могат да възникнат във връзка с това споразумение или с Програмата, дори ако сме били уведомени за възможността за възникване на такива щети. В допълнение, нашата отговорност, която възниква в резултат от това споразумение и Програмата, няма да надвишава общата стойност на референтните такси, които са Ви платени или предстоят да Ви бъдат платени според това споразумение.

Предупреждения

Ние не даваме никакви изрични или подразбиращи се гаранции или представителства по отношение на Програмата или каквито и да е продукти, които се продават чрез нея (включително, но не ограничаващо се до гаранция за годност, задоволително качество, ненарушение или каквито и да е подразбиращи се гаранции, свързани с качество, продажба или търговска употреба). В допълнение, ние не излагаме становището, че функционирането на  УНИКАЛ  Онлайн Институт ще бъде без прекъсвания или грешки и не носим отговорност за последиците от каквито и да е прекъсвания и грешки.

 

Независима оценка

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ НЕГОВИ УСЛОВИЯ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ НИЕ МОЖЕМ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО) ДА ПРОМЕНИМ УСЛОВИЯТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ ИЛИ ДА РЪКОВОДИМ САЙТОВЕ, КОИТО СА ПОДОБНИ НА ИЛИ СЕ КОНКУРИРАТ С ВАШИЯ УЕБСАЙТ. ВИЕ НЕЗАВИСИМО СТЕ ОЦЕНИЛИ ДОКОЛКО Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОГРАМАТА И НЕ РАЗЧИТАТЕ НА КАКВИТО И ДА Е ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИИ ИЛИ ТВЪРДЕНИЯ ОСВЕН ИЗЛОЖЕНИТЕ ТАКИВА В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Арбитраж

Всеки спор или несъгласие с това споразумение (включително всички видове доказани или предполагаеми нарушения), всякаки транзакции или дейности под влияние на това споразумение или на връзката Ви с нас или с който и да е от партньорите ни ще бъде подложен на конфиденциален арбитраж, освен в случаите, в които Вие в някаква степен сте заплашили или нарушили нашите права върху интелектуалната собственост. При наличие на такава заплаха или нарушение  ние можем да подадем искове за преустановяване на нарушенията или да се обърнем към държавен или друг съд (и Вие се съгласявате с изключителната компетентност на съответния съд) или на който и да е друг компетентен съд.

Разни

Това споразумение се ръководи от законите на България без да се определят конкретни правила, които да диктуват избора на закони. Не можете да прехвърляте това споразумение без предварителното ни писмено съгласие. Според това ограничение настоящото споразумение ще бъде задължително за и в полза на участващите страни и техните наследници или упълномощени лица. Нашата неспособност да осигурим стриктното спазване от Ваша страна на която и да е клауза от това споразумение не отменя правото ни на по-късен етап да осигурим такова спазване на тази или която и да е друга клауза от настоящото споразумение.

Неспособността на УНИКАЛ  Онлайн Институт да упражни или изпълни което и да е право или разпоредба на Условията за ползване не отменя това право или тази разпоредба. Условията за ползване представляват цялото споразумение между Вас и УНИКАЛ  Онлайн Институт и ръководят използването на услугите и заместват всички предишни споразумения между Вас и УНИКАЛ  Онлайн Институт (включително, но не ограничаващо се до каквито и да е минали версии на Условията за ползване).