НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ КАТО СПЕЦИАЛИСТИ В 2 НАПРАВЛЕНИЯ

Ако проблемите със хранене, преяждне и тяло или сферата на хранителни нарушения са ваша страст:
– работите със хора или планирате да консултирате по темата
– студентите сте или в търсене на допълнителна квалификация
Ви предлагаме да станете сертифициран специалист в сферата в 2 направелния с онлайн обучение на 5 нива:

I. НАПРАВЛЕНИЕ:

СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ПРОБЛЕМИ С ХРАНЕНЕ, ПРЕЯЖДАНЕ И ТЯЛО

Вклюващо следните 5 нива, всяко от които е под формата на обучение с  отделно име и с отделен сертификат.  Нивата са означени с№, а последователността им е от №1 до №5:

  1. Консултиране с подхода Интуитивно Хранене
  2. Практични техники при преждащи форми нарушено хранене
  3. Международно обучение към IAEDP
  4. Обучение в подхода Интуитивно Хранене-  практично ниво, подходящо и за организиране на групи, тренинги и семинири *Преди него или успоредно с него трябва да сте завършили/завършите и обучението за “Консултиране с подхода Интуитивно Хранене”- предлагащо есенциалната теория
  5. Мотивация, емоции и хранене; тяло  и личностна идентичност

Финален сертификат “Специалист при проблеми с хранене, преждане и тяло” се издава след приключване и на 5 нива.

II. НАПРАВЛЕНИЕ:

СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ- АНОРЕКСИЯ, БУЛИМИЯ И БЕЗКОНТРОЛНО ПРЕЯЖДАНЕ

Вклюващо следните 5 нива, всяко от които е под формата на обучение с  отделно име и с отделен сертификат.  Нивата са означени с№, а последователността им е от №1 до №5:

  1. Базово обучение за консултиране при хранителни нарушения
  2. Международно обучение към IAEDP
  3. Консултиране в подхода Интуитивно Хранене
  4. Практични техники при преждащи форми нарушено хранене
  5. Мотивация, емоции и хранене; тяло  и личностна идентичност

Финален сертификат “Специалист при хранителни нарушения-анорексия, булимия и безконтролно преждане” се издава след приключване и на 5 нива.

ВАЖНО: В процес на подготовка са обученията: 
Мотивация, емоции и хранене; тяло  и личностна идентичност и Обучение в подхода Интуитивно Хранене-  практично ниво, подходящо и за групи.

Разгледайте  предлаганите 4 нива на обучение към настоящия момент, на линка: ТУК!